برای کاهش میزان سرب در شیر مادر چه باید بکنیم؟

دسته‌بندی نشده


t چیست؟اثرات مصرف سدیم و کلسیم بر میزان سرب در زنان باردار و شیرده؟

اگرچه اسکلت ما «بیشتر بود در نظر گرفته شده محل ذخیره برای ترشح سرب جذب شده ، استخوان صرفاً یک محل ذخیره بی اثر نیست. در صورت وارد شدن به استخوان ، سرب می تواند مجدداً از استخوان به خون بازگرددمانند ما استخوان ها را از دست می دهیم پوکی استخوانبه حتی یائسگی طبیعی می تواند این کار را با افزایش سطح سرب انجام دهد زیرا استخوان های ما شروع به از دست دادن یکپارچگی می کنند.، بترك كردن بزرگترین نگرانی این است به “متبخیر کردن سرب بلند مدت از ذخایر اسکلتی مادردر دوران بارداری و شیردهی روش برای حفظ سطح سرب مادر تا حد ممکن در این دوره بحرانی ، باید از دست دادن استخوان را کاهش دهیم.

چگونه ما آن را انجام دهیم؟ همانطور که بحث می کنم به ویدیوی من آیا زنان باردار باید مکمل کلسیم برای کاهش سطح سرب مصرف کنند؟، “مازاد عادی NaCl [salt] مصرف ممکن است یک عامل باشد دلگرم کننده از دست دادن استخوان ‘ بنابراین ، آیا بین مصرف سدیم مادر و میزان سرب خون در دوران بارداری ارتباطی وجود دارد؟ محققان پیدا شد دریافت نمک بیشتر بود مرتبط با سطح بالاتری از سرب ، اما فقط در زنانی که کمتر از 840 میلی گرم کلسیم در روز دریافت کرده اند. ثنتیجه گیری…کافی را نشان می دهد این است [calcium] با آ کم فعال شد [sodium] مصرف ممکن است در کاهش خون مفید باشد سرب [lead] غلظت در زنان باردار

سطح کلسیم بالاتر به دست آمد مرتبط با سطح سرب پایین تری در خون در دوران بارداری ، اما نمی دانید علت و نتیجه آن مگر اینکه آن را امتحان کنید.

و اگر شما داد مکمل کلسیم برای زنان؟ من عادت داشتم تحقیق کرد چگونه شیر می تواند اوضاع را بدتر کند، اما با کلسیم مستقیم چه باید کرد ، به ویژه برای زنان با کلسیم کم؟ شرکت کنندگان در تحقیقات ، زنان آفریقایی که بود به دست آوردن فقط 350 میلی گرم کلسیم در روز ، که تنها 35 درصد از 1000 میلی گرم RDA، بود دادنn خیره کننده 1،500میلی گرم در باره هر روز کلسیم این کار از استخوان های آنها محافظت می کند، درست؟ همانطور که می بینید ساعت 2 بعد از ظهر ویدیو، wفاقد کلسیم وقتی زنان بودند به دست آوردن فقط روزانه 350 میلی گرم کلسیم در رژیم غذایی آنها استخوان های ستون فقرات و لگن از بین رفتبه وقتی بازپرس به آنها داد چگونه رفتار کردند 1،500 میلی گرم کلسیم در روز؟ آنها حتی از دست داده بیشتر استخوان هابه زنانی که مکمل کلسیم دریافت کرده بودند ، میزان بیشتری داشتند پایین تر تراکم معدنی استخوان در مفصل ران و از دست دادن بیشتر استخوان در ستون فقرات و مچ دست.

چی شد؟ به نظر می رسد محققان سردرگم زنان سازگاری طبیعی ارگانیسم در آغاز مطالعه ، تیخوب داشته است فقط سابق غذا خوردن 350 میلی گرم کلسیم در روزبه چون بدن ما وجود ندارد احمق، آنها بودند حداکثر جذب و کاهش ضرربه تیمرغ، محققان گامپد با قرص کلسیم و آسیبد کل فرایند ، به نوبه خودوارد شدن از آن اقتباس ها و ترك كردنوارد شدن بدن آنها فکر می کرد که همیشه به آن دست خواهند یافتOعظیم است کلسیم دوزها Wاستودیو متوقف شد زنان از کمبود شدید کلسیم رنج می برد و بیشتر از استخوان ها سرقت شده بود. بازرسان بعداً برگشتند و متوجه شد که هر چند زنان که بود در گروه دارونما ، کسانی که کلسیم مکمل دریافت کردند ، همچنان در معرض قرار گرفتن قرار داشتندهمانطور که می بینید 3: 04 مانو ویدیوبه

زنان غربی چطور؟ که هستند در حال گرفتن بیشتر از 1،000 میلی گرم کلسیم روز؟ می شود داده شده به آنها علاوه بر 1،آیا 200 میلی گرم در روز مقداری جریان استخوان را کاهش می دهد؟ بله ، به نظر می رسد که این امر جذب استخوان را تقریباً 16 برابر کاهش داده است درصد، و، بنابراین ، این می تواند یک مداخله عملی برای جلوگیری از از دست دادن اسکلت موقتی مرتبط با زایمان باشد، “ چه کسی می تواند سربی را که در آنجا به دام افتاده است آزاد کند ، اما تا زمانی که آن را امتحان نکنید نمی دانید.

که در یک سند متفاوت از همان مطالعه، محققان اندازه گیری شده چی شد زنان سطوح سرببه تیکلاه خراب کردن وام گرفتن استخوان باعث کاهش انتشار سرب می شودبه به این ترتیب ، چنین است ممکن است کمک پایین تر هدایت کردن ارتباط با هر دو میوه و برای نوزاد به عنوان مزایای آن در دوران شیردهی باقی می ماند. خوب ، بترك كردن زنان در این مطالعه بود زنده مکزیک ، آنها کجا هستند سرامیک های شیشه ای سربی با سطح سرب نزدیک به 10 درجه سانتی گراد ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته باشند و / dLبه در مورد زنانی که سطح سرب آنها به میانگین فعلی ایالات متحده تا 5 سال نزدیکتر است ، چه می شود و / dL؟

دانشمندان بطور تصادفی h را جمع آوری کردندهمه زنان شیرده در استودیوی آنها به گرفتن 500 میلی گرم کلسیم اضافی در روز. همانطور که می بینید 4:25 مال من ویدیو، تیاو سطح را هدایت می کند هر دو گروه آغاز شده در دوران بارداری نیز همینطوربه در یک گروه پر نشده ، آن سطوح در دوران شیردهی ، زیرا احتمال دارد مقداری سرب از استخوان های آنها دفع شود. در گروه خیاباناتاتیون به هر روز 500میلی گرم مکمل کلسیم با این حال، بود نه افزایش سطح سرب در خون ، دادن شواهدی مبنی بر استفاده از مکمل های کلسیم شیردهی [breastfeeding] می تواند بسیج سرب از ذخایر استخوانی را محدود کند ، بنابراین خطر انتقال سرب به نوزاد شیرده را در طول دوره کاهش می دهد مادران [breast] شیر.

بدون در نظر گرفتن، سینه هنوز بهترین است. اضافه یا نه ، خطر این است متعادل شد به فواید پستان مصرف شیر، اما مکمل های کلسیم می توانند کمک کنند كاهش دادن هر گونه خطر حتی بیشتر البته، این هست بهتر نه ابتدا سرب را در استخوان های خود جمع کنید. به عنوان یک سند پزشکی معروف کار می کند گذاشتن یا آ نیمیک قرن پیش است همه روشهای مداخله تغذیه ، اما تنها یک راه وجود دارد جلوگیری کردن مسمومیت از سرب: دبه ویژه مسموم نشدنبه آهمه چیز دیگر توجه را از علت اصلی درمان منحرف می کند.

سایر فلزات سنگین سمی پسندیدن جیوه ، به عنوان مثال زنان هستند توصیه کرد برای جلوگیری از مصرف شکارچیان ماهی– این ماهی است-این ماهی دیگر می خوردسال ها بارداری و در دوران شیردهی MeHg [mercury] ضربهبه واقعا ، آنها باید شروع کنند حتی قبل از بارداریبه در واقع، “زنان زنسن پوشیدن و مادران شیرده باید از خوردن مرغ دریایی خودداری کنند [fish-eating] ماهی “ برای جلوگیری ساختنوارد شدن برای افزایش جیوه به بدن در وهله اول ایر ، fیا سرب ، یعنی زندگی نکردن در نزدیکی یک کارخانه ذوب و اجتناب از سیگار کشیدن.

تیاینجا مناین روش دیگری برای حذف سرب از بدن برای محافظت از برخی از کودکان آینده است ، اما ایده آل نیست. یک مطالعه یائسگی را به خاطر می آورید که در آن زنان یائسه میزان سرب بیشتری در خون خود نسبت به زنان یائسه داشتند؟ خوب ، زنان یائسه که حتی بیشتر بودند داشته است هرگز بچه نداشت همانطور که در ساعت 6:00 معدن مشاهده می کنید ویدیو، “یائسه شدن افزایش دادن سطوح سرب کمتری در زنان باردار قبلی وجود داشت ، ظاهراً به این دلیل که قبلاً مقداری سرب را به فرزندان خود منتقل کرده بودند.

TAKEAWAYS اصلی

  • سرب رسوب شده در استخوان ها می تواند با از بین رفتن استخوان ها به جریان خون ما بازگردد ، به عنوان مثال به دلیل پوکی استخوان ، یائسگی ، بارداری و شیردهی.
  • محققان دریافتند که مصرف نمک بیشتر با سطوح بالای سرب در زنانی که کمتر از 840 میلی گرم کلسیم در روز دریافت می کنند مرتبط است و معتقد بودند که مصرف مناسب کلسیم کم سدیم ممکن است در کاهش سطح سرب زنان در دوران بارداری مفید باشد.
  • هنگامی که زنان آفریقایی که 350 میلی گرم کلسیم در روز (فقط 35 درصد از RDA) مصرف می کردند ، 1500 میلی گرم اضافی در روز دریافت کردند ، حتی استخوان بیشتری از دست دادند. به نظر می رسد سازگاری طبیعی آنها مختل شده است و بدن آنها انتظار هجوم کلسیم زیادی را داشت که در پایان مطالعه ، آنها به شدت دچار کمبود شدند و دیگر مکمل را مصرف نکردند ، بنابراین کلسیم بیشتری از ذخایر استخوانی آنها گرفته شد.
  • محققان به طور تصادفی زنان شیرده را برای دریافت 500 میلی گرم کلسیم دیگر در روز انتخاب کردند و دریافتند که میزان سرب در گروه اضافی در دوران شیردهی افزایش می یابد ، به احتمال زیاد به دلیل آزاد شدن سرب از استخوان آنها و عدم افزایش سطح سرب خون. گروهی که 500 میلی گرم کلسیم در روز مصرف می کردند ، نشان می دهد که مکمل های کلسیم در دوران شیردهی ممکن است بسیج سرب از ذخایر استخوانی را محدود کرده و خطر انتقال به نوزاد شیرخوار را کاهش دهد.
  • شیر مادر هنوز ترجیح داده می شود ، اما مصرف مکمل کلسیم ممکن است خطر بیشتر را کاهش دهد.
  • محافظت از خود در برابر مسمومیت با سرب و همچنین اجتناب از سایر فلزات سنگین سمی مانند جیوه ، که در بسیاری از ماهی ها یافت می شود ، بسیار مهم است.

اگر از دست داده اید آخرین ویدیو، افزایش سطح سرب خون در دوران بارداری و یائسگی مقداری پیش زمینه ارائه می دهد در مورد این سوالبه

این ویدیویی که گفتم شیر ساخت چیزها بدتر است چگونه می توان سرب را در رژیم غذایی کاهش داد: صبحانه ، غلات کامل ، شیر ، توفو؟به

توجه داشته باشید چه زمانی همهمنابع غذایی کلسیم ممکن است مطلوب باشد ، همانطور که من در ویدیوی خود مستند کرده ام مکمل های کلسیم وجود دارد سائوگو؟به

فرمسم زدایی از سنگ معدن در دوران بارداری، دیدن:


سلامتی،

مایکل گرگر ، دکتر

PS: اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، می توانید در ویدیوهای رایگان من مشترک شوید اینجا و ارائه های زنده من را تماشا کنید:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *