۶۶ نسبت قابلیت امکانات اقامتی آذربایجان شرقی پر استایسنا/ آذربایجان شرقی معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: ۶۶ نسبت قابلیت امکانات اقامتی استان پر است.

تراب محمدی در مونتاژ ستاد توافق شرکت ها بازدید استان گفت: تاکنون ۵۳ هزار نفر در امکانات اقامتی مناسب استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ نسبت قابلیت امکانات اقامتی استان اسکان یافته اند.

وی افزود: در سه روز اول نوروز ۱۴۰۱ شاهد بازدید ۱۳۷ هزار نفر اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان بودیم کدام ممکن است نسبت به سال قبلی سه برابر شده است.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند ترانزیت ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار پرونده بار در استان خبر داد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۱۲ نسبت افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی آذربایجان شرقی، محمدی اظهار داشت: خدمه های امدادی اعم اجتناب کرده اند هلال احمر، کمک اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها به صورت مستمر در جاری ورزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اجباری را به تمامی مسافران حاضر می کنند. بازدید به امکانات بار.” حاضر.

انتهای پیام/