۵ نکته حیاتی برای بازدید به عید نوروز در زمان ولیعهدپس اجتناب کرده اند پایین اوج گذاشتن ۳ موج تاج در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در وضعیت حال در تحریک کردن سال جدید، بازدید مشابه با هر سال در گذشته اجتناب کرده اند شیوع تاج یک بار دیگر افزایش گرفته است، با این حال خواهیم شد در هر شرایطی بازدید کنیم؟

به گزارش ایسنا به گزارش اداره کل بیماری های واگیر وزارت بهداشت، علیرغم بازدید رایگان، ۲ شرط واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بیماری موجود است، با این حال برای بازدید باید به اطلاعات زیر ملاحظه کرد:

بازدید را به همان اندازه اتمام واکسیناسیون به تعویق بیندازید.

وضعیت اپیدمی Quid 19 در مکان تعطیلات شخصی را در تذکر داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش کافی با توجه به شیوع بیماری، {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول مکان تعطیلات در Quid 19 کسب کنید.

هنگام دسترسی فضاهای بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ اجتناب کرده اند ماسک صحیح بیشترین استفاده را ببرید. {این مهم} در پایانه ها، بار نهایی شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین شهری است.

_ روزی کدام ممکن است علائمی دارید (تب، سرفه، گلودرد، آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل درد) نگاهی به کرونری خوش بینانه داده اید هر دو در منزل آرامش کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه را {به دلیل} بیماری هر دو قرنطینه {به دلیل} تصمیم همراه خود شخص فرد مبتلا مناسب نکرده اید. تور درگیر شدن.

– اگر به هر دلیلی مجبور به بازدید هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن مناسب اکتسابی نکرده اید، باید در گذشته اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند مکان تعطیلات آزمایش کووید-۱۹ بدهید.

انتهای پیام/