۵ رح برق‌رسانی با اعتبار ۲۴۱ میلیارد ریال در رفسنجان افتتاح شدایسنا/ کرمان ۵ رح برق‌رسانی در سطح شهر و روستاهای شهرستان رفسنجان با اعتبار ۲۴۱ ریال بهره‌برا.

به گزارش ایسنا، این طرح ها امروز دوم اسفند با حضور علی اکبر پورمحمدی مدیر ویژه رفسنجان، رئیس اداره برق شهرستان رفسنجان و جمعی از مسئولین شهرستان این طرح ها افتتاح شد.

طرح تبدیل شبکه سیمی اولین فشار ضعیف به کابل خودنگهدار در روستاهای عبدالآباد، محمدآباد میثم، ناصریه، شهرک هزار واحدی، خیابان معراج و دکتر حسابی بود که هزینه ۱۰۵ میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است.

دومین طرح هم رفع مشکلات افت ولتاژ مشترکین در روستاهای ملک آباد، همت آباد، مهدی آباد سردار، کاخ و رئیس آباد، قاسم آباد، بهره برداری از قرار گرفتن که اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال هزینه شده و ۱۳ دستگاه پست توزیع برق ساخته شده است. .

سومین طرح نیز شهری برق آزادان بدون شبکه برق درک سپاه برای ۲۶۴ مشترک که اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیونارد ریال هزینه شده و ۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف ساخته شده است.

طرح چهارم امروز هم خودروهای روشنایی بلوارهای کبوترخان، عباس آباد حاجی، کوثرریز و مهدی آباد سردار و اسلام آباد بود که در اجرای این طرح ۳ دستگاه پست توزیع و احداث ۴.۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف روشنایی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال به برداشت رسید.

آخرین طرح هم برق برق برای تامینان بدون شبکه برق در شهرک جهاد است که یک دستگاه پست توزیع برق احداث شده و ۳۵۵ متر شبکه فشار متوسط ​​اجرا شده و ۲۶ تیر برق فشار ضعیف و ۸ اصل تیر برق فشار متوسط ​​نصب شده و هزینه ای بیش از حد. از ۵ میلیارد ریال به کار رفته است در طرح ۲۳ پیشنهاد و خانوار از این نعمت برق مند می شوند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری