۴ میلیون استقلال اجتناب کرده اند پرسپولیس پیشی گرفت
آبی های پایتخت بیشترین دنبال کنندگان را در اینستاگرام دارند.