۳۵۸۰۰۰ شماره خصوصی {به دلیل} مزاحمت پیامکی مسدود شدانواع شماره های خصوصی مسدود شده {به دلیل} آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک پیامکی در طولانی مدت مارس ۲۰۱۴ به ۳۵۸۶۰۶ رسید.

به گزارش ایسنا، بدست آمده پیامک های تبلیغاتی بیشتر اوقات برای مشتریان آزاردهنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اکثر مشتریان جستجو در راه هایی برای خاموش کردن پیامک های تبلیغاتی هستند. برای جلوگیری اجتناب کرده اند کشتی پیامک‌های تبلیغاتی راه‌های متعددی تحمیل شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می‌توان به استفاده اجتناب کرده اند سامانه #۸۰۰* کدام ممکن است برای ترتیب پیامک‌های تبلیغاتی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سامانه‌های پیام‌رسان برای مشترکین تلفن در کنار کشتی شد، شورت همراه خود شماره‌های مختلف.

پس اجتناب کرده اند مسدود شدن شمارش پیامک، فروش ردیابی ها خصوصی به امری دوره ای تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی انتخاب به سازماندهی سامانه ۱۹۵ برای مقابله همراه خود پیامک های ارسالی همراه خود شماره خصوصی گرفت. در عین جاری، همچنان برخی اجتناب کرده اند پیامک های تبلیغاتی توسط شخصی اپراتورهای تلفن در کنار کشتی تبدیل می شود، با این حال اپراتورها نیز راهکارهایی را برای خاموش کردن این پیامک ها فکر اند.

بر همین ایده گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی انواع ردیابی ها خصوصی برداشتن شده همراه خود تداخل پیامکی اجتناب کرده اند مسدودسازی پیامک ها را گفتن می تدریجی. بر ایده این آمار، به همان اندازه نوک اسفند ۱۴۰۰، ۳۵۸۶۰۶ جاده خصوصی {به دلیل} مزاحمت پیامکی برداشتن شده است.

در صورتی کدام ممکن است مشتریان پیامک هایی را بیابند کدام ممکن است سعی در کشتی پیامک تبلیغاتی همراه خود شماره خصوصی دارند، می توانند همراه خود کشتی شماره مشخص شده به سامانه ۱۹۵ الگو مسدودسازی سیم مقوا های مزاحم را تسریع کنند. علاوه بر این سامانه «سلام» به تازگی توسط گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی سازماندهی شده است کدام ممکن است مدیریت پیامک اجتناب کرده اند جمله ارائه دهندگان .

انتهای پیام/