۲ شبستان مسجد مقدس جمکران برای اسکان زائران نوروزی اختصاص کشف شد.ایسنا/ قم معاون شرکت ها زائران مسجد مقدس جمکران اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن سازی ۲ فروند کشتی مسجد جمکران برای اسکان زائران نوروزی خبر داد.

ابراهیم صدوقی همراه خود ادعای اینکه امسال مسجد مقدس جمکران در ایام عرضه سال میزبان حضور دیدنی زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران بود، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها محدود مسجد مقدس جمکران، با این حال اقبال افراد افزایش چشمگیری داشت. پس اجتناب کرده اند کاهش محدودیت های بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال پذیرای زائران متنوع اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت ما عالی ملت هستیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه {به دلیل} بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما اقداماتی در محل اسکان مسجد مقدس جمکران {انجام شده} است، افزود: امسال شبستان امام حسن عسکری(ع) اجتناب کرده اند ساعت ۲۰ الی ۸ پذیرای آرامش خواهران زائر است. ۰۰ ساعت : ۰۰. شبستان کربلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امام علی (ع) نیز برای پذیرایی اجتناب کرده اند برادران کنار هم قرار دادن شده است.
معاون شرکت ها زیارتی مسجد مقدس جمکران همراه خود تاکید بر اینکه اسکان در چادرها در منطقه پارکینگ ماشین های اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ را ممنوع کرده ایم، تاکید کرد: همراه خود تشکر اجتناب کرده اند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت پلیس راهور، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد تسهیلات زائران استان همراه خود مسجد مقدس جمکران، اظهار داشت: منطقه پارکینگ ماشین های مسجد سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم همراه خود همکاری معاونت امور زائران کنار هم قرار دادن شده است. شهرداری. برای پذیرایی اجتناب کرده اند زائران پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان نیز مسئولیت تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی زائران را بر عهده دارند.
وی همراه خود اذعان به اینکه طرحی کدام ممکن است در نیمه شعبان شناخته شده به عنوان مبلغ سلامت داشتیم {در این} ایام نیز یکپارچه می تواند داشته باشد، اظهار داشت: همراه خود همکاری فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی مسجد جمکران ۴۰۰ نفر اجتناب کرده اند کارمندان شناخته شده به عنوان مبلغ سلامت تذکرات بهداشتی خواهند داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک تخصیص تبدیل می شود. {در میان} زائران
صدوقی خاطرنشان کرد: ۶۰۰۰ خادم افتخاری، مشرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه شعبان در ایام نوروز پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت در یک روز واحد زمانی در سه شیفت خدمت رسانی خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چایخانه های مساجد نیز طبق پروتکل های بهداشتی در وعده های مختلف غذای نذری خوب و دنج تخصیص می کنند.

انتهای پیام/