۱۵ درصد از حقوق معدنی ایالت در همین ایالت استایسنا / اصفهان وزیر صنعت ادامه داد: طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولت به شوراهای محلی و ادارات مناطق اختصاص می یابد که امسال بدون مراجعه به خزانه واریز می شود.

رضا فاطمی امین شمگاه عصر (سه شنبه ۲۳ تیرماه) در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، در گفت و گو با شماره بیست و یکم بخش خبر، در پاسخ به سوالی در مورد حقوق، معدن، وی گفت: بر اساس قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی در همین حوزه ها اعمال شود. این قانون سال هاست که اجرا می شود اما اجرا نمی شود و برای هزینه های اضطراری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۱ این پول واریز شده و به خزانه دولت نمی رود.

به گزارش ایسنا، وزیر صمت گفت: به طور متوسط ​​۴۰ هزار میلیارد شیلینگ درآمد دولت برآورد می شود که ۱۵ درصد آن به هر ایالت اختصاص می یابد که می تواند بحران را جبران کند و از معادن تامین می شود.

وی وزارت اطلاعات را مجری این وظیفه دانست و گفت: کاری که انجام می شود در زمینه دسترسی به حقوق دولتی وزارت اطلاعات است و امسال ۱۵ درصد به صورت مستقیم پرداخت می شود. به دولت

در انتهای پیام