۱۴۰ هزار روستایی و صندوق بیمه جامعه عشایری آذربایجان غربیایسنا/ آذربایجان غربی مدیر صندوق بیمه اجتماعی، روستایی و روستایی آذربایجان غربی از عضویت ۱۴۰ هزار نفر در صندوق بیمه روستایی و روستایی این منطقه خبر داد.

یونس معز در گفت وگو با ایسنا، به ۱۴۰ هزار عضو صندوق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج هزار نفر در کشور از مزایای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و ایمنی برخوردار هستند.

معز یادآور شد: ۹۷ کارمند در صندوق بیمه جامعه روستایی و روستایی در استان مشغول به کار هستند.

«سال گذشته یک قرارداد ملی امضا شد که در آن کارگران فصلی و کارگران ساختمانی نیز می توانند به عضویت صندوق درآیند.

وی خاطرنشان کرد: داشتن یارانه دولتی که دو برابر مبلغ پرداختی دولت است، مستمری، ازکارافتادگی کلی، فوت و انتقال سوابق از مزایای عضویت در این صندوق است.

معز ادامه می دهد: در حال حاضر ۸ گروه عشایر، عشایر، کشاورز، رانندگان مسافر شهری، شهرنشینان زیر ۲۰ هزار نفر، شعرهای حرفه ای و هنری، کشاورزان، نتایج پوشاک، کارکنان تاسیسات و شرکت های مرتبط. انجمن نظام های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی می تواند در این صندوق عضویت داشته باشد.

انتهای پیام/