۱۴۰ میلیارد گوجه فرنگی در سفر رئیس جمهور به دانشگاه کردستان اختصاص یافت


140 میلیارد گوجه فرنگی در سفر رئیس جمهور به دانشگاه کردستان اختصاص یافت

ایسنا/ کردستان رئیس دانشگاه کردستان از اختصاص ۱۴۰ میلیارد تن به دانشگاه کردستان در سفر رئیس جمهور به اقلیم خبر داد.

از سوی دیگر، دکتر.
وی اعلام کرد: تکمیل دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز، ساخت دو بلوک خانه ازدواج و تکمیل خوابگاه در دانشگاه کردستان از جمله پروژه های تامین اعتبار این سفر است.
رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تامین آب دانشگاه کردستان بر روی رودخانه قشلاق، تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان، تکمیل دانشکده صنعت و معدن در قروه، تزئین خوابگاه ها اشاره کرد. دانشگاه کردستان، تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه کردستان و رشد و ترکیب. این مراکز از دیگر پروژه هایی است که اعتبار آن تامین شده و تا سال ۱۴۰۲ تکمیل می شود.

در انتهای پیام