۱۱ نکته برای تقلب های ثابتکمپ های خصوصی حیات وحش یکی از محبوب ترین سیستم های مدیریت مناطق حفاظت شده در جهان است. این مناطق بر اساس استانداردهای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، بالاترین سازمان بین‌المللی توسعه حفاظت و پایداری تنوع زیستی و طبیعت، تعریف نهایی خود را از حفاظت از سه اصل حفاظتی یعنی حفظ مجدد اعلام کردند. و استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع طبیعی.

به گزارش ایسنا. امروزه به گفته بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط با محیط زیست، دریاچه های تعیین شده یکی از مهم ترین الگوهای حفاظت از تنوع زیستی و راهی غیرقابل انکار برای توسعه شبکه های ملی حفاظت به شمار می روند. این ذخایر خصوصی در برخی از نقاط جهان سابقه طولانی دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، بر اساس اظهارات حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی انجمن حفاظت از محیط زیست، به ۱۱ نکته در خصوص حفاظت از محیط زیست و آب های خاص اشاره می کنیم:

*حفظ به این شکل که الان هست صحیح نیست و قطعا در این شرایط بخش مهمی از تنوع ژنتیکی کشور را از دست خواهیم داد. در بهترین حالت می توانیم تعداد زیستگاه های گونه های مختلف را تا حد امکان افزایش دهیم.

* ظرفیت کافی برای افزایش مناطق حفاظت شده در کشور را نداریم به همین دلیل باید به سراغ روش های تعاونی یا کسب و کار خصوصی برویم. یکی از آن روش ها که پتانسیل اجرایی شدن آن در کشور را دارد، بحث قرقاع است.

* یافتن جمعیت های سالم تری از گونه های محلی، استفاده از روش های حفاظتی اضافی ضروری است.

* دره های جدا شده نمونه خوبی از مشارکت مردم در حفاظت هستند.

* افزایش تعداد بیمارستان ها در کشور ضروری است. امکان افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای کشور وجود دارد که اهمیت افزایش آنها بسیار بالاست.

* پیشنهاداتی از مناطق مختلف مانند خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان، هرمزگان برای قرق های ویژه مطرح شده است و از حدود ۱۳ منطقه مختلف درخواست های زیادی داریم، اما طبق رایزنی اتحادیه منابع طبیعی و آبخیزداری. در کشور رده های تایید شده این سازمان بودن در اولویت است.

*سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و منابع آب هماهنگ کرده و بحث در مورد مسائل سیل ادامه دارد. اگر امسال بر اساس تلاش انجمن محیط زیست تعدادی از قرق ها تصویب نشود، از برنامه های حفاظتی پیش بینی شده عقب می مانیم.

*انجمن محلی برای افزایش دریاچه های تعیین شده جدی است، اما زمانی که صدور مجوز این پروژه به بخشی از تصمیم گیری ها مانند شورای عالی منطقه بستگی داشته باشد، ممکن است پیش بینی انجمن اتفاق بیفتد. متوجه نشد

*سازمان حفاظت محیط زیست به کنوانسیون تنوع زیستی ملحق شده است که با توجه به تعهد این سازمان در کنوانسیون تنوع زیستی باید تا سال ۲۰۳۰ تخصیص ویژه را ۱۷ درصد و ۳۰ درصد افزایش دهیم.

* پنج منطقه در شورای عالی محلی برای آبیاری خصوصی کشور تصویب شده است. سه استان در یزد، یک استان در کرمان و یک استان در سمنان وجود دارد.

* فرهنگ سازی صحیح با کمک نهادهای مسئول و ایجاد نگاه عمیق به محیط زیست در ارتباط با مسئولان و مردم برای حفاظت از ذخایر زیستی کشور ضروری است.

در انتهای پیام