۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی


از بین ۷۶ ورزشکاری که زیر نظر سازمان مبارزه جهانی با دوپینگ (وادا) قرار گرفته اند ا۳۳ ۳۳ ورزشکا

به گزارش ایسنا، یکی از اختیارات سازمان مبارزه جهانی با دوپینگ (وادا) و ستاد مبارزه ملی با دوپینگ (ایران) این است که ورزشکار را در هر سطحی و حتی اگر دوره محرومیت و امتحانیت دارد آزمایش قرار دهد و به تبعیت از کدی باشد. که در وادا تعریف شده و قانون استاندارد است، ورزشکاران از فدراسیون های مختلف که فدراسیون های المپیکی هستند و اسامی آنها به وادا اعلام شده است، وارد لیست می شوند RTP.

فرزاد شارکی، قائم مقام دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه پایه همه تست های مربوط به دوپینگ، نمونه گیری از “ادرار” است، اظهار کرد: نمونه خون گیری. یکی از الزاماتی است که سازمانهای مبارزه با دوپینگ باید در مورد ورزشکاران رشته استقامتی مدنظر قرار دهند که به دو مقوله بیولوژیک و آزمایش از خون می شود.

وی ادامه داد: پاسپورت بیولوژیک برای ورزشکاران رشته های استقامتی که معمولاً می توانند از دوپینگ خونی بهره مند شوند می توانند کاربرد داشته باشند و روند ایران نادو به گونه ای است که از ورزشکاران رشته های استقامتی مانند قایقرانی، دوچرخه سواری، شنا و دو و میدانی را در اختیار دارد. و ملزم است این افراد علاوه بر اینکه در لیست ورزشکاران منتخب برای نمونه گیری مسابقات خارج از کشور آنها تست خون می گیرد به منظور از خون نیز از آنها نمونه گیری کند.

قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با اشاره به اینکه آزمایش خون به ماده ممنوعه کاری ندارد و به دنبال ماده ممنوعه در نمونه خون نمی شود، بلکه خون را نشان می دهد. را مانیتور کرده و با دفعاتی که قرار است خون بررسی شود، مقایسه می‌کند و فصلی یک بار مدنظر ق.

شارکی با اشاره به اینکه در طول سال ستاد مبارزه ملی با دوپینگ ملزم است ۳ نوبت تست خون از ورزشکاران تعیین شده، اخذ کند، گفت: با این حال ایران نادو، چهار بار تست خون را انجام داد که هر فصل یکبار را مدنظر قرار داد. داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۶ ورزشکار ایرانی در لیست RTP قرار دارند که از این تعداد ۳۳ نفر در لیست ABP گنجا هستند.

فهرست ۷۶ نفر RTP ورزشکاران ایرانی در ادامه آمده است:

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

فهرست ۳۳ نفره ABP ورزشکاران ایرانی نیز در ادامه آمده است:

۷۶ ورزشکار ایرانی زیر ذره‌بین وادا / اجبار تست خون از ۳۳ ورزشکار + اسامی

انتهای پیام