۳ محکوم به حبس اجتناب کرده اند زندان رجایی شهر آزاد شدندسرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اجتناب کرده اند آزادی سه زندانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت همراه خود تقاضا آزادی مشروط ۳ زندانی تولید دیگری زندان رجایی شهر کرج خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند قوه قضاییه، محمد شهریاری دقیق کرد: به در کنار ۳ نفر اجتناب کرده اند دادیاران دادسرای قانونی تهران به مدت ۴ ساعت اجتناب کرده اند اندرزگاه اولیه زندان رجایی شهر بازدید به حرکت آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیش اجتناب کرده اند یکصد نفر اجتناب کرده اند محکومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان شعب اجرای احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرسی دادسرا تحقق سر به سر داشتیم.

وی افزود: به دلیل این بازدید ۳ نفر اجتناب کرده اند محکومان کدام ممکن است همراه خود بسترسازی دادسرا به امکانات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی خیر راه اندازی شد شده بودند، بعد اجتناب کرده اند صنوبر وجه المصالحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی رضایت اولیاء دم اجتناب کرده اند زندان آزاد شدند.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: علاوه بر این این همراه خود توصیه آزادی مشروط ۳ نفر اجتناب کرده اند محکومان، پس اجتناب کرده اند نظارت بر اقدامات اصلاحی اجتناب کرده اند قبیل محافظت قرآن، ملاحظه رضایت شاکی، صنوبر ردّ مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی اصلاح مرتکب موافقت به حرکت به اینجا رسید.

وی افزود: ۳ نفر اجتناب کرده اند محکومان هم همراه خود رعایت مقررات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه توسعه اصلاحی در زندان به مرخصی اعزام شدند.

شهریاری همراه خود ردیابی به تأکیدات دادستان تهران مبنی بر پیگیری توسعه صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در پرونده‌های قصاص اظهار کرد: {در این} این سیستم اجتناب کرده اند توسعه برگزاری کلاس ها صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش توسط مددکاران زندان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سعی حداکثری در اخذ رضایت اولیای دم همراه خود رعایت موازین شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی آنان تأکید کردیم.

انتهای پیام