۲۱ آبان ماه آخرین مهلت سرشماری اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان است.ایسنا/ سیستان و بلوچستان مدیرکل امور اتباع خارجی و مهاجرتی سیستان و بلوچستان گفت: اتباع خارجی مشمول طرح سرشماری تا ۲۰ آبان ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و شرکت در طرح مذکور اقدام کنند.

منصور سعید افزود: سامانه سرشماری باز فقط تا ۲۰ آبان ماه باز بوده و تمدید نخواهد شد.

وی گفت: اتباع خارجی دارای مدارک سرشماری سال ۹۵ و ۹۶ و همچنین دارای برگه سفر همسران ایرانی که کد منزل آنها با ۵۵۰ شروع می شود مشمول طرح سرشماری آزاد می شوند.

مدیر کل امور خارجه و مهاجرت منطقه گفت: با توجه به اینکه مدت طرح مذکور به پایان رسیده است، مشمولان باید مدارک هویتی خود را به موسسات و کمپ های محل سکونت خود تحویل دهند.

وی تاکید کرد: کسانی که از طرح سرشماری آزاد جان سالم به در بردند از حضور قانونی در کشور و کشور محروم شدند.

در انتهای پیام