یگیری رفع رفع بنزین سوپر در خوزستانایسنا/ خوزستان مدیر ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان از پیگیری شرکت رفع بنزین سوپر در استان خبر داد.

نعمت الله نجفی در خصوص ویژه بنزین سوپر در برخی از جایگاه های سوخت بیان کرد: با توجه به بنزین سوپر در کشور، سهمیه خوزستان در ماه به ۳۶۰ هزار لیتر بود که با پیگیری های انجام شده سهمیه در اسفندماه به ۵۴۰ هزار لیتر رسید. است یعنی روزانه ۱۱ هزار هزار سهمیه این استان است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مجتمع پالایشگاه آبادان بنزین معمولی تولید می کند و در حال تامین بنزی است

نجفی بیان کرد: افزایش سهمیه بنزین را دنبال می کنیم و در صورت موجود بودن سهمیه استان ب

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کند، در فروش ویژه بنزین سوپر به صورت آزاد در سطح شهر بیان کرد: در جایگاه های سوخت بنزین سوپر باید از اطلاعات خارج شود که اطلاعات مربوط به جایگاه های مختلف توزیع شود. ننده بنزین سوپر در سامانه هوشمند کنترل می شود. مطمئنا بنزینی که در سطح بازار به عنوان بنزین سوپر به فروش می رسد، بنزین سوپر نیست یا از جاهای د.

انتهای پیام