یک مشکل روانی عجیب با چاشنی فیلم!آیا تا به حال در حالی که موسیقی ملایمی در پسزمینه پخش می شود، از پنجره خودرو، اتوبوس یا قطار به بیرون خیره شوید و خودتان را قهرمان یک فیلم کنید؟ تقریباً همه ما در یک مقطع این کار را انجام می دهند و این معنی را می دانند که همه ما تا حدودی به سندر می رسیم.

به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشتار: اگر با این اصطلاح آشنا نیستید، این مطلب به تعریف سندروم شخصیت اصلی، چگونگی تشخیص شخصیت به آن، آثار سندروم شخصیت اصلی و نحوه خلاص شدن از آسیب های آن میپردازد.

تعریف روانشناسانه این سندروم به‌زبان ساده

در روانشناسی، به سندروم شخصیت اصلی مشخص می‌شود که فرد چگونه رفتار می‌کند نه انگار نقش دارد اصطلاح سندروم شخصیت اصلی که گاهی “سندروم قهرمان داستان” هم نامیده می شود، از کتاب ها، برنامه های تلویزیونی و فیلم ها گرفته شده است که معمولا یک شخصیت به عنوان نقش اصلی وجود دارد که داستان حول محور آن میچرخد و تمام شخصیت های فرعی دیگر یا روی آنهاست. تأثیر می‌گذارد یا خط داستانی آن‌ها را پیش می‌برد.

به زبان ساده، سندروم شخصیت اصلی به این معناست که طوری فکر کنید و رفتار کنید که انگار زندگی شما فیلمی است که در آن شما ستاره هستید و دیگران برای حمایت از شما در آن حضور دارند. این سندم ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیتی دارد (NPD) دارای افرادی است که دارای سندروم شخصیت اصلی هستند، افرادی که دارای علایم مشابه هستند، می‌دهند.

نشانه های مبتلایان به سندروم «شخصیت اصلی»

بیشتر مردم دوست دارند فکر کنند شخصیت اصلی داستان‌هایشان هستند و این همیشه چیز بدی نیست. با این تفاوت که گاهی این تصور که ما شخصیت اصلی زندگی خود را داریم، اگر به خودبینی و خودفریبی تبدیل شود یا به احساس بزرگی از خود تبدیل شود، ممکن است مشکل ساز شود. وقتی به سندروماصلی مبتلا هستند، شخصیت های شخصیتی برای افراد اطرافتان قائل نیستید و در عوض آنها را بهعنوان های پشتبان و کسانی در نظر میگیرید که فقط برای پیشبرد داستان شما و حمایت از شما وجود دارند. از آن جایی که این رفتار می‌تواند بر زندگی شما تأثیر منفی بگذارد، دانستن نشانه‌های سندروم شخصیت اصلی

۱- خودمحور و خودشیفته هستید.

۲- به‌دنبال جلب‌توجه می‌شود که بیشتر از حد نمایشی یا به دنبال تعریف‌وتمجید هستید.

۳- لباس می‌پوشید و رفتار می‌کنید که انگار مردم همیشه شما را تماشا می‌کنند.

۴- شما را به‌عنوان کسی که نیستید، معرفی کنید.

۵- تصور کنید دنیا حول شما می‌چرخد.

۶- مشکلات مربوط به مشکلات کل جهان می‌دانید.

۷- انتظار دارید همه دوستان، آشنایان و … در خدمت شما باشند.

۸- تصور می کنید زندگیتان فیلم است و شما ستاره درجه اول آن هستید.

سیب‌های به این سندروم

زمانی که وانمود می کنید شخصیت اصلی زندگی خود هستید، ممکن است باید برخی از جنبه ها و سبک زندگی خود را جعل کنید تا در روایتی که ایجاد می کنید، تصمیم بگیرید. جنبه های منفی سندروم شخصیت اصلی بر کل زندگی شما تأثیر می گذارد چرا که ممکن است باید تصویر خود را تغییر دهید یا را دستکاری کنید تا آن چه را که فکر می کنید می خواهید ببینید به دنیا ارائه دهید. اما چه‌مدت می‌توان ساخت ساختگی را قبل از این که همه چیز را به پاشد، داشته باشید؟ همچنین از دست دادن دوستان یکی دیگر از آثار منفی سندروم شخصیت اصلی است. مردم دوست دارند احساس باارزش کنند و هیچ فردی نمیخواهد یک شخصیت کوچک یا اضافه در زندگی شخص دیگری باشد، زیرا ممکن است خسته کننده به نظر باشد، بنابراین، اگر به رفتار خود مانند شخصیت اصلی ادامه دهید و به دوستان خود بیاعتنایی کنید، آنها را از خود دور کنید. کرد.

درمان این مشکل

برای درمان این مشکل، باید در قدم اول توسط یک‌شناس، ریشه‌های روانی و روانی آن در شخصیت شما و سپس با استفاده از روان‌درمانی یا دارودرمانی که طبق شواهد هر دو درمان است، برای رهایی از این سندو.

انتهای پیام