یک ششم وام مسکن می‌پردقیمت متوسط ​​هر برگ اوراق قرضه مسکن در ادامه روند افزایشی خود به ۱۶۲ هزار و ۹۲۵ تومان می رسد که بدین ترتیب به ترتیب زوجین تهرانی برای دریافت امتیاز وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید ۷۸ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان هزینه پرداخت کنند و در واقع یک ششم از مبلغ وام دریافت کنند. را برای رید اختصاص دهنده.

به گزارش ایسنا، زمانی که سقف تسهیلات مسکن از محل خرید در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۰ افزایش یافت و در تهران به ۴۸۰ میلیون تومان رسید قیمت متوسط ​​هر برگ برداشت حدود ۵۰ هزار تومان بود که بعد از آن در مسیر قرار گرفتن تا قرار گرفت. جایی که در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۱۶۲ هزار و ۹۲۵ هزار تومان رسیده است. فقط در یک روز منتهی به ۲۷ بهمن ماه قیمت از حدود ۱۵۵ هزار تومان به حدود ۱۶۳ هزار تومان رسید.

قیمت مسکن طی چهار سال گذشته که بعد از خروج از مصرف مصرفی از بازار مسکن انجام می شود، وام خرید مسکن از طریق امتیاز، به بهترین مکان برای خانه دار شدن می شود. در حال حاضر سقف این تسهیلات برای زوجین در شهر تهران ۴۰ میلیون تومان است که قابل تجمیع با وام ۸۰ و م. این رقم برای مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۳۲ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان اضافه می شود در سایر مناطق شهری نیز وام برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است. با اینها نیز می‌توان و ۸۰ میلیون تومانی جعاله را دریافت کرد. نرخ سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد، بازپرداخت وام ۴۰۰ میلیونی ۱۲ سال و تسهیلات ۸۰ میلیونی جعاله ۵ سال

از طرف بانک مسکن روز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد این بانک را تاسیس کرد، دریافت تسهیلات مسکن از محل اسناد گواهی حق تقدم. درصد کاهش یافته است. مدت زمان استفاده از این مشوق تا یک ماه اعلام و سپس تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد. به جدید نیز مهلت استفاده از این طرح تا پایان اسفندماه تمدید شد.

وام ۴۸۰ میلیون تومانی اعتبارات مسکن می‌تواند به قیمت خانه در جنوب تهران توجه داشته باشد. در مناطق جنوبی تهران می‌توان با رقم‌هایی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شد.

به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق تسه و همچنین نصف شدن تعداد برگه های لازم برای دریافت امتیاز این وام، برای دریافت افزایش افزایش پیدا می کند و به نظر می رسد مسئله در قیمت این نوع وام ممکن بوده است; تا جایی که از شهریورماه محاسبه قیمت هر برگه اوراق حدود ۲۲۵ درصد افزایش یافته و به نوعی مانع برای ا. در حال حاضر برای دریافت ۴۸۰ میلیون تومان مسکن باید ۷۸ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان پرداخت شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری