یک سرمایه گذاری بدون آینده نگری


ایسنا / خراسان جنوبی احداث کارخانه زغالشویی در نزدیکی روستای پیرحاجات شهرستان طبس به دلیل داشتن محیط زیست محیطی که، با گلایه هایی از سوی مردم این رسوتا شده است و در حال حاضر تعهد حل و بررسی، و حتی حذف این کارخانه را پس از اثبات گلایه ها داده اند.

داستان از احداث کارخانه زغالشویی در مجاورت روستای پیرحاجات شهرستان طبس شروع می شود که به گفته اهالی و شورای روستای پیرحاجات، سرمایه گذاری بدون اطلاع شورای اسلامی و دهیاری در هزار متری روستای پیرحاجات وارد این روستا شده و شروع به سرمایه گذاری می کند.

به گزارش ایسنا، اهالی روستا اظهار می‌کند که آلاینده‌های این واحد صنعتی، محیط زیست محیطی دارد، با توجه به اینکه شاخص‌های محصول این روستای گل نرگس علاوه بر اثر مخرب روی گلها بر باغات و بافت تاریخی روستای هم اثرگذار است. همچنین قرارگیری کارخانه در مسیر باد و نیز آلاینده های تولید این واحد صنعتی از سایر نارضایتی ها.

احداث کارخانه لازم بود

سرمایه گذار کارخانه زغالشویی طبس معتقد است: معدن بالای روستای پیرحاجات سه سال است که فعال بوده و نیست. در زغالشویی، زغال با آب شسته می شود که زغال یک ماده کربنی است و ضرری ایجاد نمی کند. علاوه بر اینها مکانهای زغالشویی با روستای ۲۳۰۰ متر فاصله دارد و از طرفی می تواند برای ۵۰ نفر تولید شود و درآمد این کار برای اقتصاد کشور مفید است.

وی افزود: در خصوص نگرانی های مردم نیز باید حریم روستا رعایت شود و مشکلی در احداث زغالشویی وجود ندارد، اما همچنان ما دستورات را داریم که مسئولین در این خصوص می توانند بگویند.

یک سرمایه گذاری بدون آینده نگری

بررسی ها در حال انجام است

مرتضی تقی زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس گفت: این واحد صنعتی طبق ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی زیست محیطی در رده ۵ کانی های فلزی قرار گرفته و از نظر ضوابط قانونی فاصله تا طرح هادی روستا ۸۰۰ کفایت می کند اما این فاصله را دارد. روستای پیرحاحات ۲۳۰۰ متر است.

وی افزود: با توجه به این ضوابط برای مجوز واحد صنعتی صادر شده است، اما اولویت ما سلامت مردم و تنوع زیستی گیاهی و جانوری این روستا است و مرحله احداث و بهره برداری از این کارخانه صنعتی با نظارت اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان طب انجام می شود. و در آزمایشگاه‌های معتبر سازمان پالایش خواهد شد. نانچه این موارد رعایت نمی شود از یک واحد جلوگیری و پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذیربط اجرا شود.

تقی زاده بیان کرد: شهرکها و نواحی صنعتی یکی از بهترین و کاملترین مکانهای صنعتی بوده است که در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام هستند، اما در صورت پراکندگی زیست محیطی، آسیب های آسیب دیده و پایش و مدیریت آن با مشکل مواجه خواهد شد. بود.

وی توصیف کرد: با ایجاد شهرکهای صنعتی و صنعتی و مدیریت مدیریتهای صنعتی و بهداشتی در شهرکها نیل به توسعه پایدار با کنترل و پایشها در اولویت است. در صورت وجود سیستم مرکزی سیستم مرکزی در شهرک صنعتی، پساب خروجی سیستم تصفیه آنالیز می شود و در صورت وجود وجود اختیارهای لازم برای رفع آلایندگی به مدیریت شرکت شهرک ها که با واحدهای مدیریت شرکت شهرک ها برخورد می کند، می شود.

زه زمان اخطاریه صادر می شود؟

وی ادامه داد: در مواردی که شهرکها و نواحی صنعتی، بدون سیستم مرکزی برای کنترل می باشند، مدیران واحد صنعتی ماشین آلاینده مکلفند به صورت مجزا نسبت به ایجاد سیستم فیلتر اقدام می کنند که این واحدها نیز توسط حفاظت از محیط زیست پایش می شوند.

وی بیان کرد: برطبق قانون، پس از صدور اخطاریه زیست محیطی مدت زمانی مشخص شده و اگر واحد صنعتی اقدام به رفع نکرد، آن واحد در فهرست صنایع آلاینده یک ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند و ملزم به پرداخت عوارض سبز. به سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

آب منطقهای اعلام کرده است: زمانی که هدف این است که یک منبع جدید احداث آبهای آبی مورد بررسی قرار گیرد که در خصوص روستای پیرحاجات محل تعیین چاه در آبخوانهای آبرفتی است و از قنات و چاههای روستاها مطمئن نیستید و مشکلی برای فعالیتها وجود دارد. نیست.

بحث دیگری به میان میآید جابجایی این مکان است که همواره در حال بررسی است و با توجه به اینکه شهرستان طبس مواد معدنی بسیار دارد و سرمایه گذاران باید جذب شوند، علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران برای اجرای طرحهای اقتصادی باید مردم را نیز در خود جای دهد. نظر تنظیم و برای رفع آن با ارائه مطالب علمی یا صدور مجوزها بررسی بیشتر منظور شود.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری