یک روز کاری تا بورسی‌شدن سرخابی‌ها!در شرایطی که اعلام و اعلام می شود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس تا پایان بهمن ماه سال جاری انجام می شود، باید این اتفاق تا روز شنبه (۳۰ بهمن) رخ دهد و درج نماد سرخابی ها در بازار پایه فرابورس شود.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بر اساس مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم تا پایان بهمن ماه سال جاری، مسئله ای است که طی چند ماه چندین بار از سوی دیگر و به ویژه سازمان خصوصی سازی برای انجام این کار انجام می شود. آن مشخص شده است و داده شده است نماد دو باگ استقلال و پرسپولیس بر اساس تعهد سازمان خصوصی سازی تا پایان بهمن در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد.

حسین قربانزاده، سازمان خصوصی سازی به تازگی در چند وعده تاکید کرد که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان بهمن ماه سال جاری در فرابورس کلید می خورد; وعیدهایی که طی چند سال اخیر بارها و بارها از سوی وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی تکرار شده و بیسرانجام باقی مانده است. وی همچنین بیان کرد که در نامه ای که به صورت اعلام شده در فرویه ۲۰۲۲ اعلام شده است که حضار را اعلام می کند.

ارزش استقلال و پرسپولیس

طبق گفته سازمان خصوصی سازی، فروردین ماه سال جاری ارزش باشگاه پرسپولیس معادل ۱۸۰ میلیارد تومان و ارزش باشگاه استقلال نیز معادل ۱۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان این دو باشگاه بوده است. (قبلتر اعلام شد که ۱۱۰۰ میلیارد تومان از ۱۸۰۰ میلیارد میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از ۱۶۰ میلیارد میلیارد تومان مشخص شد) اما در نهایت در ۲۳ بهمن این دو باشگاه مجددا قیمت گذاری شدند که پرسپولیس ۳۲۰۰ میلیارد تومان و استقلال ۲۸۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شدند. .

روند اجرای استقلال و پرسپولیس چگونه است؟

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود “در عرضه مدل اولیه پول به حساب خزانه دولت واریز اما در مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام، پول مردم به باشگاه میرسد; هر دو مدل هم خیلی متفاوت نیست و شبیه تولید و با مشارکت مردم است. در مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام، شرکت بورسی می‌شود و در ابتدا سرمایه‌گذاری مردم این گونه است که بخشی از سهام را در اختیار می‌گیرند و پرداخت می‌کنند را به باشگاه می‌دهند.

ابتدا مجمع تشکیل می شود تا صورت های مالی تصویب شود و پس از آن ارزش گذاری در هیئت تصویب شود و در نهایت این اتفاق با درج نماد در بازار پایه فرابورس همراه باشد و امکان خرید سهام دو باشگاه از سوی مردم را فراهم کند. پیشنهادی ۱۰ تا ۲۰ درصد این دو باشگاه از طریق مشارکت در افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد و سهامداری دو باشگاه نیز تغییر می کند و وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و داری به همراه مجموعه دو باشگاه در یک پروژه را پیش می برند. . شریکی در رابطه با مشارکتی کمتر ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام این دو باشگاه به مردم وجود ندارد و تا اواخر بهمن ماه نهایی می شود و در رابطه با سایر سهامداری نیز اگر سهامدار عمده مانند شرکت های بورسی مشارکت می کنند می توانند یک یا دو «سیت» از باشگاه داشته باشند. را در اختیار دارند و در کنار آن افراد مختلف مانند پیشکسوتان، بازیکنان، کارمندان وزارت ورزش و جوانان و سایر افراد می توانند در مالکیت این دو باشگاه مشارکت کنند.

به گزارش ایسنا، با وجود وعده و وعیدهای پرشمار در دولت دوازدهم مبنی بر پرسپولیسی دو باشگاه استقلال و به طور مشخص، در نهایت اما چنین اتفاقی رخ نداد و کامل نشدن بازی به دو باشگاه استقلال و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، توپ. تصمیم گیری نهایی در رابطه با خصوصی سازی پایتخت را به زمین دولت سیزدهم انداخت و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی این دو باشگاه حاکی از آن بود که هیئت عالی خصوصی سازی و در عین حال مصوبه شورای عالی تصویب شد و بر اساس اعلام سازمان سازمانی وصی سازی روند دو باشگاه در اختیار هیأت پذیرش فرابورس قرار گرفته و عرضه بر اساس اعلام فرابورس صورت

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری