یشنهاد میانگری بن سلمان بین روسیه و جمهوری در تماس با رهبران دو کشورولیعهد عربستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور جمهوری آمریکا بر حمایت از تلاش‌ها برای کاهش شدت بحران در دک.

به گزارش ایسنا، به نقل از الحدث، بعد از اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشنهاد میانجیگری برای حل بحران حل را داد، خبرگزاری عربستان اعلام کرد که محمد بن سلمان تماس تلفنی را از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور جمهوری آمریکا دریافت کرده است.

محمد بن سلمان در این گفتگوی تلفنی با زلنسکی بر حمایت از تلاش ها برای کاهش شدت بحران در تاکید بر بحران تاکید کرد و مجدداً آمادگی عربستان را برای میانجیگری درباره اعلام کرد.

محمد بن سلمان گفت: در حمایت از بشردوستانه ویزاهای گردشگران و افراد مقیم مردمی در عربستان ت

یش از ولیعهد عربستان با پوتین تماس تلفنی را نمی توان و بر این کشور برای میانجی گری میان وی در پوتین بر حفظ توازن بازارهای نفت و ثبات آن تاکید کرد.

انتهای پیام