یرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه خواجه نصیردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که نسبت به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد در در

به گزارش ایسنا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای این منظور، از میان دانش آموزان و دانشجویان نیمسال آخرین مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در رشته های مهندسی برق، عمران، مکانیک، صنایع، نقشه برداری، هوافضا، کامپیوتر، فیزیک و ریاضی در گرایش های مختلف دانشجو می پذیرد.

از شرایط عمومی پذیرش این دانشجویان، داشتن مدرک کارشناسی پیوسته با کل حداقل ۱۶ و مدرک کارشناسی ارشد با حداقل کل حداقل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) عنوان شده است.

همچنین ، مقدار زمان اسپری از تاریخ دانش آموختگی ۲ سال اعلام شده است.

دانش آموختگان و دانشجویان هر یک از کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دوره های الکترونیکی و مجازی، و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست. مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست نمی شود و وجه پرداختی نیز عودت داده است.

همچنین دانش‌آموزان دانشگاه‌های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق هستند.

با اعلام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پذیرش تنها در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد، به تشخیص گروه آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است و داوطلبان تنها مجاز به انتخاب یک رشته می باشند.

در شرایط اختصاصی پذیرش استعدادهای درخشان دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت در مصاحبه و کسب امتیاز قابل قبول از فعالیت های آموزشی، … پژوهشی و از کمیته های تخصصی و پذیرش.

همچنین، ارائه نمره آزمون زبان قابل قبول تا پایان نیمسال اول پذیرش در مقطع دکتری از دیگر شرا.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: واجدین شرایط می تواند پس از مطالعه کامل راهنمای ثبت نام از روز یکشنبه مورخ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴ ۱۴ لغایت چهارشنبه اردیبهشت ۱۴۰۲ از طریق سامانه جامع دانشگاهی.

(https://golestan.kntu.ac.ir) با ورود اطلاعات، و بارگذاری مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام.

مدارک نیاز به ثبت نام، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، گواهی فراغت از تحصیل یا دانشجو به تحصیل کارشناسی ارشد (با تایید فراغت از تحصیل تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱) گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی، ریز نمره کارشناسی، ریز نمره کارشناسی ارشد، گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی دانشجویی / گواهی نهایی جشنواره خوارزمی یا جوان خوارزمی / ثبت اختراع، صفحه اول مقاله ها و پذیرش نامه آنها، مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه، چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی، توصیه نامه استاد راهنما و یکی دیگر از استادانی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد، صفحه او

همجنین، متقاضیان باید نسب به پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ یکصد هزار ریال به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (https://golestan.kntu.ac.ir) اقدام کنند.

انتهای پیام