گزینه ها مهم برای محوطه بی نظیر «توگبری» چرام/ سطوح مونتاژ بیمارستان چرام بدون در نظر گرفتن سریعتر تحریک کردن شود.ایسنا/ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: بیمارستان چرام ۲۰ میلیارد تومان شهرت دارد کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن سریعتر فریب دادن شود.

سیدعلی احمدزاده در مخلوط بندی بازدید شخصی به شهرستان چرام ذکر شد: در بدو دسترسی این شهر به زیارت حرم مطهر امامزاده علی (ع) رفتیم سپس وارد جوخانه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جهان سیل زده تسوج دیدن کردیم. خسارات زیادی به حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبراه ها وارد کرد.»

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: در تذکر داریم بخشی اجتناب کرده اند خسارات افراد را جبران کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال های کشاورزی را تبدیل کردن کنیم.

وی همراه خود خاص اینکه ۱۰ کیلومتر اجتناب کرده اند راه {در این} جهان کار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد معاونت عمرانی وزیر راه بر آن نظارت داشته باشد به همان اندازه پیمانکار به سایر تعهدات شخصی حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص راه را برطرف تنبل.

مدیران ارشد کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: ۱۲ کیلومتر اجتناب کرده اند این خیابان خواستن به زیرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت دارد کدام ممکن است در شهرت دوم بازدید ریاست جمهوری ۱۰ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ میلیون برای تسوج به چرام اختصاص دادیم.

وی اجتناب کرده اند اختصاص ۵۵ میلیارد تومان شهرت برای تعمیر عوامل اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچ های آسیب رسان سرفاریاب – باغچه – سادات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای تحمیل ایمنی اجباری ۱۵ میلیارد تومان برای خوب پیرزال به همان اندازه اندیشه در مورد شده است.

احمدزاده در یکپارچه همراه خود خاص اینکه در بدو دسترسی سرفاریاب قبور مطهر شهدا را زیارت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیماً همراه خود اهالی مسجد صحبت کردیم، افزود: افراد مطالباتی در درگاه سرفاریاب داشتند کدام ممکن است بر مقدمه هماهنگی شهرداری سرفاریاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر این امر. عمران ۷ میلیارد تومان سرفاریاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار شهر اختصاص کشف شد.

وی همراه خود خاص اینکه در یکپارچه بازدید به چرام جامعه گازرسانی به شش روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ سطح اجتناب کرده اند روستا به استفاده رسید، ذکر شد: ترانس انرژی الکتریکی نیز برای تعمیر ضرر آب، فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی به خانه شکنی گذشت است. در برخی مناطق در اواخر فروردین ماه، به همین دلیل جامعه آب روستا در خرداد ماه درگاه منزل برقرار تبدیل می شود.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: جهان گمشده جامعه تلفن در کنار است کدام ممکن است در خردادماه جامعه مخابرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین پایان دادن تبدیل می شود.

مدیران ارشد کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: راه کشاورزی جهان نیمه کاره خلوت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مونتاژ خیابان آسفالته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل در شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل مهرماه اعتباری در تذکر گرفتیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مسکن کشاورزی {در این} جهان وضعیت نامناسبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با زلزله مقاوم نیست، ذکر شد: منصفانه میلیون تومان بلاعوض اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است کمیته کمک ۱۰۰ میلیون تومان بلاعوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون رهن برای خریداران برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز سریع داده است. خانه های مقاوم

احمدزاده همراه خود ردیابی به اینکه در تذکر داریم ضرر ۱۲۰ خانواده این روستا را در زمینه آب، انرژی الکتریکی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه کشاورزی رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محرومیت خارج شویم، ذکر شد: گازرسانی به این مناطق انجام تبدیل می شود.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود ردیابی به اینکه دانشگاه این جهان در جاری تبدیل کردن است، با توجه به بیمارستان شهرستان چرام ذکر شد: بیمارستان چرام ۲۰ میلیارد تومان شهرت دارد کدام ممکن است فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه مونتاژ آن انجام تبدیل می شود. بیمارستان در اسرع وقت تحریک کردن ممکن است.

به گزارش ایسنا، وی در نهایت اظهار کرد: در سفری به صورت جداگانه به یال زیلایی چرام مشکلات افراد را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

انتهای پیام/