گزارشی اجتناب کرده اند مراسم گرامیداشت روز قدس در بلاروس


فرستاده جمهوری اسلامی ایران در بلاروس تاکید کرد: برقراری استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح ایمن در فلسطین جز اجتناب کرده اند طریق نوک اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نظام سیاسی بلند مدت فلسطین همراه خود نمایندگی همه فلسطینیان به خودت را پیدا کن نخواهد رسید.

به گزارش ایسنا، سعید یاری فرستاده ایران در مراسم گرامیداشت روز قدس در سخنرانی شخصی همراه خود ردیابی به تدبیر در اطراف اندیشانه ی امام خمینی(ره )، پدر مingسس جمهوری اسلامی، در شناسایی گذاری فینال جمعه ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان ” روز قدس”، مواضع کشورمان را در خصوص مساله فلسطین تشریح کرد.

وی ذکر شد : همین الان حمایت اجتناب کرده اند فلسطینیان به معیاری برای آرمان عدالت طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان دوستی تغییر شده است. جمهوری اسلامی ایران همراه خود خوشحال از همراه با افراد فلسطین ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است برقراری استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح ایمن در فلسطین جز اجتناب کرده اند طریق  نوک اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نظام سیاسی بلند مدت فلسطین همراه خود نمایندگی همه فلسطینیان به خودت را پیدا کن نخواهد رسید.
فرستاده کشورمان در یکپارچه سخنرانی شخصی، قالب  ۴ ماده ای “برگزاری همه پرسی سراسری در سرزمین فلسطین” کدام ممکن است توسط ایران در سال ۲۰۱۹ حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دبیرخانه گروه ملل متحد به گزارش رسیده است، را تشریح کرد.  
علاوه بر این در یکپارچه این مراسم ابوبکر شعبانوویچ، مفتی بلاروس در سخنانی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند سفارت جمهوری اسلامی ایران بخاطر انجمن دادن این این سیستم، ذکر شد: مشکل فلسطین دیری است کدام ممکن است رفع نشده باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال به سال پیچیده‌تر می‌شود؛ به طور قابل توجهی کدام ممکن است اکنون متأسفانه قدس شناخته شده به عنوان پایتخت ملت اشغالگر به رسمیت شناسایی شده است است.
مفتی بلاروس افزود: فلسطینی‌ها برادران ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند حقوق قانونی آنها تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی ما است.
نبیل بورشلی، کاردار فلسطین نیز در سخنانی ضمن ادعا مراتب تشکر  شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام اجتناب کرده اند سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس ذکر شد: جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری اسرائیل تحمل محافظت استاندارهای دوگانه انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بدست آوردن به صلح، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در فلسطین، باید این محافظت جدا زده شود.

وی در یکپارچه افزود: علیرغم ظلمی کدام ممکن است افراد فلسطین متحمل می‌شوند، ضمانت درست داریم کدام ممکن است فلسطینی ها همراه خود بستگی به اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز آهنین شخصی به پیروزی بازو خواهند کشف شد.  

 سخنران بعدی این این سیستم، محمد العمرانی، فرستاده سوریه در بلاروس بود کدام ممکن است در سخنانی ذکر شد: مایه تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر است کدام ممکن است امسال روز قدس همراه خود رویدادهای آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مهمی در بیت المقدس در کنار است. حمله ها مکرر افراط گرایان همراه خود پشتیبانی نیروهای اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نژادپرست اسرائیل به مسجد الاقصی موجب زخمی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت تن فلسطینی شده است کدام ممکن است همراه خود دستان تمیز اجتناب کرده اند قدس حفاظت می کنند. سکوت محله جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعال غیرقابل توجیه گروه های در سراسر جهان در به حکم دادن این اقدامات  را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی بی نهایت آمریکا اجتناب کرده اند اشغالگران، نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول به نظر می رسد مانند است ولی همه این واقعیات تلخ موجب آن نمی شود کدام ممکن است خلق ما اجتناب کرده اند واقعیات تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شخصی توجه پوشی تدریجی، از اسرائیل شناخته شده به عنوان خوب رژیم متجاوز تهدیدی است برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین میرحامد محراب اف، معاون مجمع ” اهل البیت (ع) بلاروس نیز سخنران بعدی این سیستم بود کدام ممکن است در سخنانی ذکر شد: تحریف واقعیت در خصوص مشکل فلسطین خوب خرابکاری در ابعاد عظیم است. مردم کدام ممکن است برای حفاظت اجتناب کرده اند سرزمین اشغالی شخصی به پا خاسته اند، اجتناب کرده اند طریق رسانه ها شناخته شده به عنوان خوب ملت تروریست راه اندازی شد می شوند.

وی در یکپارچه افزود : «روز قدس» پرچم پیروزی، پرچم مسلمانان مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد ایمان تزلزل ناپذیر آنهاست.

الکساندر اولشفسکی، رئیس مجمع دیپلماسی مردم روسیه – بلاروس نیز در سخنرانی شخصی ذکر شد: آینده ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس شناخته شده به عنوان وسط همه ادیان ابراهیمی برای ما اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروه ما اجتناب کرده اند موضع سازنده جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشکل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند حقوق پیروان همه ادیان سپاسگزار است. گروه ما  ۴ سال پیش پس اجتناب کرده اند سوئیچ سفارت آمریکا به بیت المقدس، همراه خود صدور اعلامیه ای این اقدام را شناخته شده به عنوان خوب اقدام صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار دهنده اجتناب کرده اند سوی مقامات آمریکا محکوم کرد.

 در یکپارچه، نمایندگان دیاسپورای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان در بلاروس سخنرانی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیپ های مناسبتی به زبان روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی سفارت ارائه شده بود، منتشر شده شد.

مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مفتیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث مذهبی مسلمانان این ملت،  همراه خود نمایندگی برادران اهل تسنن، شیعیان، ایرانیان مقیم، دانشجویان ایرانی، سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات های کشورهای اسلامی، افسران بلاروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان اقلیت های فلسطینی، لبنانی، آذری، افغانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکی در سالن مسجد کامل مسلمانان مینسک برگزار شد. مفتی بلاروس، فرستاده سوریه، کاردار فلسطین، کاردار ازبکستان، رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون مجمع ” اهل بیت(ع) بلاروس” ، معاون حزب لیبرال دمکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ” مجمع دیپلماسی کلی روسیه – بلاروس” اجتناب کرده اند جمله اشخاص حقیقی نمایندگی کننده {در این} مراسم بودند.

گفتنی است کدام ممکن است سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس میزبان افطار روزه داران در مسجد مسلمانان مینسک در روز قدس بود.

گزارشی از مراسم گرامیداشت روز قدس در بلاروس

گزارشی از مراسم گرامیداشت روز قدس در بلاروس

گزارشی از مراسم گرامیداشت روز قدس در بلاروس

انتهای پیام