گروه همکاری اسلامی: قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی جاده بنفش امت هستندگروه همکاری اسلامی گفتن کرد کدام ممکن است قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد مبارک الاقصی جاده بنفش امت اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آزادسازی آن اجتناب کرده اند اشغالگری رژیم صهیونیستی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در قلمرو محقق نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، کشورهای عضو گروه همکاری اسلامی در لحظه دوشنبه در نشستی فوق‌العاده در شهر جده نیازمند یکپارچه‌سازی امتحان شده‌های تمامی کشورهای عضو برای حفاظت اجتناب کرده اند قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات آن در مخالفت با جنایات اشغالگران اسرائیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ملت فلسطین در مخالفت با حمله ها وحشیانه صهیونیست‌ها شدند.

در ادعا پایانی این نشست، تجاوزات اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین به طور قابل توجهی در شهر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بوتلگ رژیم صهیونیستی {در این} شهر همراه خود هدف سیطره درست بر آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده {برای تغییر} وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی تحت سلطه بر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد مبارک الاقصی محکوم شد.

کشورهای عضو گروه همکاری اسلامی {در این} ادعا وظیفه هرگونه پیامد تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بوتلگ اشغالگران در بیت‌المقدس اجتناب کرده اند جمله امتحان شده برای قطع روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی مسجد الاقصی را متوجه مقامات رژیم صهیونیستی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند توقف بلافاصله این اقدامات مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشروع شدند.

انتهای پیام