کووید-۱۹ طی ۲۴ ساعت قبلی جان ۹۱ ایرانی تولید دیگری را گرفته استوزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه گفتن کرد کدام ممکن است در ۲۴ ساعت قبلی حدود ۹۱ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس کرونا (کووید-۱۹) جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۸ نفر رسیده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت قبلی ۲۱۷۵ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ تعیین شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۱۹ مورد به بیمارستان منتقل شدند.

وزارت بهداشت ایران گفتن کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ فرد مبتلا، ۶۸۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ترخیص شدند.

وی افزود: حدود ۲۱۶۷ فرد مبتلا تحت تأثیر ویروس کووید-۱۹ در وضعیت بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش های مراقبت های ویژه هستند.

وزارت بهداشت علاوه بر این گفتن کرد: تاکنون ۶۳۷۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۸ ایرانی دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۲ نفر نوبت دوم واکسن کووید-۱۹ را بدست آمده کرده‌اند.

علاوه بر این ۲۵۶۱۷۵۹۵ نفر سومین شات را شناخته شده به عنوان شات آسانسور کننده بدست آمده کردند.

۱۴۲۴

ما را در توییتر @IrnaEnglish دنبال کنید