کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت قبلی جان ۷۳ ایرانی تولید دیگری را گرفتوزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه ادعا کرد کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی حدود ۷۳ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹) جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۵ نفر رسید.

وی افزود: در ۲۴ ساعت قبلی ۱۱۲۰ مورد جدید ابتلا به کووید-۱۹ تعیین شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۱۸ نفر در بیمارستان بستری شدند.

وزارت بهداشت ایران ادعا کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۹ مصدوم، ۶۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۱ نفر افزایش یافته هر دو ترخیص شده‌اند.

وی افزود: حدود ۱۸۶۹ فرد مبتلا تحت تأثیر ویروس کووید ۱۹ در وضعیت وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مراقبت های ویژه هستند.

وزارت بهداشت علاوه بر این ادعا کرد: تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ ایرانی دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ نفر نوبت دوم واکسن کووید-۱۹ را اکتسابی کرده‌اند.

علاوه بر این ۲۵۷۵۶۱۵۰ نفر سومین شات را شناخته شده به عنوان شات آسانسور کننده اکتسابی کردند.

۹۳۴۱ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت