کمیسیون کمک خواهان افزایش «حمایت سرانه» از کودکان بی سرپرست و بی سرپرست استمعاون توسعه همکاری های مردمی در کمیته اورژانس با بیان اینکه ایتام و ایتام توسط کمیته حمایت بدون حامی تامین نمی شود، گفت: تمام تلاش کمیته اورژانس این است که از ماه ها بهره ببریم. محرم و صفر. برای جذب طرفداران یتیمان و یتیمان».

حبیب الله آسوده در گفت وگویی با ایسنا. وی درباره تعداد ایتام و خیریه های ارائه شده توسط کمیته خیریه گفت: در حال حاضر ایتام و خیران هزینه ای برای کمیته خیریه نمی پردازند و تحت حمایت هیچ فردی نیستند و آنچه در حال حاضر مد نظر ماست افزایش همه ایتام و خیریه است. خیریه ها عاشقان و همچنین فرزندان جدیدی که وارد دایره حمایت می شوند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۹ هزار ایتام و فرزند محسن تحت پوشش قرار گرفته اند که از این تعداد ۱۴۳ هزار یتیم و ۲۷۳ هزار فرزند محسنین هستند. از سوی دیگر حدود یک میلیون و ۱۹۰ هزار فالوور از این کودکان حمایت می کنند.

معاون توسعه همکاری های انسانی کمیته امداد با اشاره به میانگین کمک های هر نفر به ایتام و محسنین گفت: میانگین هر یتیم در ماه حدود ۷۳۰ هزار ده است که البته در هر منطقه متفاوت است، بنابراین . مبلغی که در برخی مناطق به ایتام داده می شود تا سقف ۲۵۰ هزار تومان منع شده است.

وی یادآور شد: همچنین متوسط ​​کمک هزینه هر نفر به محسنین حدود ۴۰۰ هزار تومان است، بنابراین با توجه به شرایط سخت اقتصادی و بالا بودن هزینه در حوزه مسکن، تحصیل، معیشت و بهداشت به ازای هر نفر ناچیز است. به همین دلیل کمیته امداد از خیرین می خواهد که به ازای هر نفر یتیم و بی سرپرست افزایش یابد.

آسوده با اشاره به اینکه هر ماه تعداد جدیدی از کودکان وارد چرخه حمایت و تعدادی نیز از چرخه حمایت خارج می شوند، تاکید کرد: حامیان تا سن ۱۸ سالگی از کودکان بی سرپرست (فرزندان پسر) حمایت می کنند و سیاست کمیته حمایت این است که حمایت و توانمندسازی کودکان بی سرپرست ۲۲ ساله و دختران تا ۲۵ سال تا شرایطی فراهم شود تا این کودکان حتی در صورت دریافت آن بتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند. دیپلم.

در انتهای پیام