کمبود هزینه مشکلات بزرگی را برای انسان ایجاد می کندایسنا/لرستان سرپرست دانشگاه لرستان گفت: عدم رعایت این امر آسیب های زیادی به مردم وارد می کند.

علی نظری نشست فرهنگی، ادبی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان (ضیافت اندیشه) که امروز در دفتر اتاق فکر توسط نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان برگزار شد. وی گفت: انفاق یکی از مفاهیم مهم قرآن کریم است که انفاق نکردن برای انسان سختی‌های زیادی به همراه دارد.

وی تصریح کرد: مصداق بارز جانفشانی انسان در راه خدا قیام امام حسین (ع) است. همچنین شخصیت های بزرگی مانند شهید سلیمانی نمونه بارز جانفشانی در راه دین خدا هستند.

رئیس دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: کسانی که به تحصیل علم و دین می پردازند از جایگاه شایسته ای برخوردارند.

نظری افزود: نظام استعمار، استکبار و سلطه می خواهد ملت ها را تضعیف کنند تا منابع دیگر کشورها را بدزدند.

وی گفت: اغتشاشات اخیر توسط دشمن طراحی شده است و دشمن می خواهد به حرکت کشور در مسیر توسعه و حکومت داری آسیب بزند.

در انتهای پیام