کلانشهر آبادان; چهارده روز پس از حادثهدر چهاردهمین روز پس از ریزش ساختمان اصلی شهر آبادان، تلاش برای یافتن افراد زیر آوار ادامه دارد. ساختمان ۱۰ طبقه بعدازظهر خردادماه در آبادان فروریخت. در این تصادف دست کم ۳۸ نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. به گفته فرماندار آبادان، با توجه به ادامه یافتن اجساد، عملیات تخریب ساختمان باقی مانده پس از اتمام عملیات ادامه خواهد یافت.

عکس: رضا سلیمانی روزبهانی