کشف شبکه توزیع نهاده های دامی در گلستان / سودجویان در تور هوشمند اطلاعات سپاهایسنا / گلستان دادستان مرکز استان گلستان از کشف شبکه فساد در توزیع نهادهای دامی در سطح استان خبر داد.

محمود اسپانلو در گقت و گو با گزارش با اشاره به بررسی تصمیمات در پی برخی از گزارشات مردمی و تحقیقاتی ضابطان قضایی رسیدگی و بررسی موضوع ایجاد نهاده های دامی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: مشاهده برخی نا به سامانی ها در شبکه توزیع نهادها در سطح استان بودیم.

وی با بیان اینکه در همین راستا شبکه فساد در سراسر نهادهای بانکی در سطح استان گلستان کشف شد، افزود: در این پرونده ۳ موردی که از مدیران دولتی و خصوصی هستند، بزرگ شده اند.

دادستان استان گلستان مشخص کرد: اعضای این شبکه خوراک دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومان برای مصرف دام وارد استان می شود، به جای توزیع دامداران با سندسازی به نام دامداران، صوری ترخیص می کنند.

اسپانلو با تاکید بر اینکه افراد مبتلا نیز بر خلاف قوانین استاندارد با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید می کنند و روان باز می کنند، گفت: پرده این شبکه فساد مالی فاش شد که بررسی فاکتورها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد. ه به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده اند.

دادستان مرکز استان گفت: تحقیقات برای بررسی انجام فعالیت این شبکه در دادسرای مرکز استان توسط سازمان اطلاعات سپاه با همکاری سازمان بازرسی در حال حاضر است.

اسپانلو گفت: ترک فعل احتمالی سایر مدیران استان و شهرستانی نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام