کسب ۲ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مدال برنز کمانداران در جام ملت های آسیا


کسب 2 مدال طلا و 4 مدال برنز کمانداران در جام ملت های آسیا

بر ایده داستان ها خبرگزاری تسنیم به گزارش روابط نهایی صفحه بحث گرفتن، فینال روز مسابقات جام ملت های آسیا در تایلند پیگیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیراندازان به مصاف حریفان شخصی رفتند.

کارکنان کامپوزیت ایران همراه خود مخلوط کردن گیزا بایبوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسام الدین کوثر در فینال این رقبا ها همراه خود نتیجه ۱۵۴ بر ۱۴۵ مالزی را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا کف دست کشف شد.

محمد صالح بلیزبان در فینال استخر پسرها مقابل کمانداری اجتناب کرده اند هند همراه خود امتیاز ۱۴۵ بر ۱۲۶ به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال طلا را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.

کارکنان کمپلکس پسرها متشکل اجتناب کرده اند حسام الدین کوثر، محمد صالح بلیزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمزه نقوی در دیدار کلاس بندی مقابل بنگلادش همراه خود نتیجه ۲۳۲ بر ۲۲۶ به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال برنز کف دست کشف شد.

کارکنان مجموعه بانوان ایران متشکل اجتناب کرده اند جیزا بایبوردی، ویدا حلیمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر خوشنودیکیا در دیدار کلاس بندی مقابل قزاقستان همراه خود نتیجه ۲۲۴ بر ۲۱۵ به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال برنز کف دست کشف شد.

حسام الدین کوثر پس اجتناب کرده اند جذب می کند ۱۴۷ بر ۱۴۷ در قطب طلا در رقبا های کمپلکس پسرها مقابل کماندارانی اجتناب کرده اند هند به مدال برنز کف دست کشف شد.

جیزا بایبوردی در مسابقات کامپوند دختران در برابر این گرفتن اجتناب کرده اند تایلند همراه خود نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۳ مدال برنز را کسب کرد.

کارکنان گرفتن کشورمان در نهایت جام ملت های آسیا در تایلند ۲ طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش برنز کسب کرد.

انتهای پیام/

تأمین: تسنیم