کرملین: روسیه به هیچ وجه کنوانسیون های در سراسر جهان را نقض نکرده استسخنگوی کرملین در حال حاضر (جمعه) ذکر شد کدام ممکن است روسیه در {پاسخ به} ادعاهای رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه مسکو اجتناب کرده اند بمب های فسفری استفاده کرده است، به هیچ وجه کنوانسیون های در سراسر جهان را نقض نکرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک ذکر شد: روسیه به هیچ وجه کنوانسیون های در سراسر جهان را نقض نکرده است.

وی علاوه بر این پوشش آمریکا در انزوای روسیه را یک پوشش “تهاجمی” خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تجاوز آمریکا برای منزوی کردن روسیه غیرقابل حفاظت است. متنوع اجتناب کرده اند ملت ها همچنان به رویکرد متعادل تری پایبند هستند.

پسکوف افزود: همه ما می دانیم کدام ممکن است آمریکا به پوشش تهاجمی شخصی در انزوای روسیه یکپارچه خواهد داد. تاکنون این پوشش به همان اندازه حدودی کارآمد {بوده است}. جهان فوق العاده متنوع تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا تنها کشورهای جهان نیستند. متنوع اجتناب کرده اند ملت ها رویکردی متعادل تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً تر اجتناب کرده اند آنچه در جاری شیوع است ترجیح می دهند. این امر این پوشش آمریکا را غیرقابل حفاظت می تنبل.

سخنگوی کرملین می گوید: «آسانسور جناح شرقی ناتو در گذشته اجتناب کرده اند ادعا مناسب تحریک کردن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به سرگئی شویگو، وزیر حفاظت اصل داده {است تا} پیشنهاداتی {برای تقویت} جناح غربی روسیه حاضر دهد.»

رهبران ناتو در نشست روز پنجشنبه بر اوج افزایش بودجه دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جناح شرقی ائتلاف هماهنگی کردند.

پسکوف ذکر شد: «حتی در گذشته اجتناب کرده اند متعهد شدن انتخاب {برای تقویت} شاخه شرقی ناتو، این انتخاب تحریک کردن شده بود. ما به نیروها نمی‌پیوندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین به شویگو اصل داده {است تا} با اشاره به آسانسور جناح غربی روسیه به فرمانده کل قوا راهنمایی دهد.

وی دانستن درباره ریختن روسیه اجتناب کرده اند گروه ۲۰ ذکر شد: گروه ۲۰ نهاد مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه غیر مستقیم به مشارکت است با این حال اگر روسیه اجتناب کرده اند این گروه ریختن شود اتفاق خاصی نمی افتد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست سران ناتو در بروکسل تاکید کرد کدام ممکن است روسیه باید اجتناب کرده اند گروه ۲۰ ریختن شود.

دیت پسکوف ذکر شد: “گروه ۲۰ نهاد مهمی است، با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، در شرایط حال کدام ممکن است اکثر اعضای این گروه در درگیری مالی همراه خود ما هستند، ریختن این گروه مجازات ها خاصی نخواهد داشت.” . .

وی در جای عکس ذکر شد: باقی مانده است زود است کدام ممکن است دانستن درباره بلند مدت مذاکرات امنیتی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا صحبت کنیم، از واقعیت تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به ۱ تعیین مقدار مجدد انتقادی است.

انتهای پیام/