کاهش تولید بیشتر مواد معدنیآمار انتخاب شده برای تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که نیمی از تولیدات معدنی منتخب نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش تولید داشته است و برای برخی تولید ناخالص داخلی نرخ رشد ۲۵ درصد است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع ۱۲ ماهه پارسال ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن آلومینیوم تولید شد که نسبت به تولید ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ تنی در مجموع ۱۲ ماهه، ۲۵.۱ درصد افزایش داشت. سال ۱۳۹۹. بیشترین افزایش را در تولید مواد معدنی انتخابی داشته است.

پس از تولید آلومینیوم، اوج رشد تولید در شیشه محاسبه شد که با افزایش ۱۷.۳ درصدی تولید این ماده معدنی، از ۱.۱۵۸.۸۰۰ تن در سال به ۱.۴۰۰ به ۱.۳۵۹.۴۰۰ رسید.

تولید ظروف سرامیکی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایش تقریبا ۱۰ درصدی (۹.۱ درصدی) به ۶۱ هزار تن رسید. در مجموع در ۱۲ ماه از سال ۱۳۹۹ تولید این کالا ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن بوده است.

بر اساس این گزارش، کمترین رشد تولید مواد معدنی منتخب مربوط به کاتدهای مس و آلومینا بوده که به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۷ (یک هفتم) تولید داشته اند. از آغاز دهه ۱۴۰۰ تا پایان، ۲۹۹۰۰۰ تن کاتد مس و ۲۳۰۰۰۰ تن آلومینیوم تولید شد. تولید این دو محصول معدنی در یک سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹۰۸۰۰ تن مس کاتد و ۲۲۹۱۰۰ تن آلومینیوم بوده است.

در مقابل، تولید آهن خام به کمترین حد خود (۲.۱ درصد) و محصولات بهداشتی (۱۶.۴ درصد) نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری داشته است.

از فروردین ماه تا پایان سال گذشته، ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۷۲۷ هزار و ۸۰۰ تن شیشه تولید شد، در حالی که در سال ۱۳۹۹، ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن و ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ تن شیشه تولید شد. بهره وری به ترتیب ۲.۱ و ۲.۳ درصد کاهش یافت.

تولید فلزات نیز در ۱۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با کاهش پنج درصدی تولید ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تنی تولید شد. در مجموع در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ تن فولاد تولید شده است.

پس از تولید فولاد، سیمان نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۹.۱ درصدی تولید را تجربه کرد و از ۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن رسید.

ترکیب زغال سنگ و فاضلاب بهداشتی نیز کاهش قابل توجهی در تولید داشته است. در ۱۲ ماهه اول سال گذشته به ترتیب ۱۴۷۴۴۰۰ تن زغال چوب و ۹۸۶۰۰ تن مواد پاک کننده تولید شده است که این رقم در ۱۱۹ سال و ۱۱۹ سال به ترتیب ۱۶۹۱۸۰۰ تن زغال و ۱۱۸۰۰۰ تن زغال سنگ و ۱۱۸.۰۰۰ تن زغال سنگ تولید شده است. کاهش تولید به ترتیب ۱۶.۴ درصد است.

انتهای پیام/