ژاپن به روسیه اعتراض کردوزیر کابینه ژاپن اظهار داشت کدام ممکن است کابینه ژاپن ادعا کرده است کدام ممکن است نامه اعتراضی به روسیه {به دلیل} انتخاب مسکو برای خروج اجتناب کرده اند مذاکرات کسب اطلاعات در مورد هماهنگی صلح بین ۲ ملت کشتی کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، هیروکازو ماتسونو، دبیر کابینه ژاپن اظهار داشت: ما اعتراض شخصی را به مقامات مسکو فرستادیم. این انتخاب انصافاً غیرقابل توجیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا غیر باورپذیر است.

وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه ادعا کرد کدام ممکن است در پاسخ به اقدامات خصمانه توکیو، مسکو اجتناب کرده اند مذاکره بر بالا پیمان صلح همراه خود ژاپن، افتادگی بازدید با بیرون روادید برای ساکنان ژاپنی به جزایر کوریل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مذاکره همراه خود ژاپن برای تحمیل ورزش های مالی مشترک خودداری خواهد کرد. خارج اجتناب کرده اند کورل

در همین جاری فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در مونتاژ پارلمان ژاپن اظهار داشت: این انتخاب روسیه غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً غیرقابل توجیه است. اعتراض شخصی را ادعا می کنیم.

کیشیدا در {پاسخ به} پرس و جو یکی اجتناب کرده اند قانونگذاران با اشاره به موضع توکیو در قبال دشواری سرزمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان صلح اظهار داشت: این موضع اصلاح نکرده است. چون آن است قبلاً گفتم، به دلیل رویدادهای اوکراین، گفتگو همراه خود روسیه در جاری حاضر غیرقابل دستیابی است.

نخست وزیر ژاپن افزود: مقامات توکیو در بخشی اجتناب کرده اند پیش نویس بودجه سال پولی ۲۰۲۲ کدام ممکن است به ورزش های مالی مشترک همراه خود روسیه ردیابی دارد، {تجدید نظر} نخواهد کرد، با این حال تعیین مقدار از محسوس گام های بعدی اجباری است.

در مونتاژ پارلمان، تتسورو فوکویاما، یکی اجتناب کرده اند اعضای حزب قوانین اساسی دموکراتیک ژاپن، اجتناب کرده اند نخست وزیر پرسید کدام ممکن است خواه یا نه افسران مقامات توکیو قصد دارند بخشی اجتناب کرده اند بودجه ورزش های مالی مشترک همراه خود روسیه را اجتناب کرده اند پیش نویس بودجه خارج کنند هر دو خیر. خواه یا نه بازرسی بودجه پیام اشتباهی به گروه در سراسر جهان می دهد؟ نخست وزیر پاسخ داد: من می خواهم آموزش داده شده است ام بخش هایی اجتناب کرده اند این لایحه بودجه را بازرسی نمی کنیم. باید {در این} زمینه تعیین مقدار دقیقی صورت گیرد.

انتهای پیام/