چین: تلاش آمریکا برای “استقلال تایوان” به هر حال شکست خورده استوزیر امور خارجه چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس کنگره آمریکا به تایوان، گفت که تمام تلاش ها برای “محور چین” از طریق تایوان به شکست ختم می شود.

به گزارش ایسنا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در سفر اخیر خود به تایوان، علی رغم هشدار چین، در جریان گفتگو با نانسی پلوسی گفت: این اقدام واقعاً اصل چین و چین واحد را نقض می کند و نشان دهنده تحریک سیاسی آشکار است.

به گزارش اسپوتنیک، وانگ یی افزود: ایالات متحده نباید این توهم داشته باشد که می تواند از اتحاد چین جلوگیری کند. تایوان بخشی از چین است و اتحاد کامل چین یک روند عمومی و یک ضرورت تاریخی است. نیروهای تجزیه طلب را برای «استقلال تایوان» رها نکنید.

وی گفت: تمامی اقدامات چین برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با تجزیه کشور بر اساس عقل و قانون است.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته سفری جنجالی به تایوان داشت. سفری “تحریک آمیز” در برابر وعده آمریکا برای مخالفت با “استقلال تایوان” جدایی طلب.

در انتهای پیام