چگونه شانس برنده شدن بازیکنان را افزایش دهیم؟تحقیقات نشان داده است که پاداش های بیرونی (مثل پول) به انگیزه واقعی افراد کمکی نمی کند، برای اینکه ورزشکار به بالاترین سطح برسد باید هدف اصلی را که منجر به ورزش می شود و به او انرژی می دهد، بیابد و روی آن تمرکز کند.

او می‌گوید انجام بازی برای راضی کردن والدین، دوستان، همکاران یا معلمان و صرف وقت گرانبها برای آن قابل قبول نیست، زیرا اگر با احساسات واقعی بازی کنیم، احساس مسئولیت خواهیم داشت. تعهد و انرژی بیشتر برای ماندن در زمین بازی ما.

اگر بخواهیم در یک رشته ورزشی کار کنیم، ابتدا باید یاد بگیریم که چگونه اهداف خود را تعیین کنیم و این نقطه پیشرفت ما خواهد بود. خانواده و معلمان می توانند در این امر به ما کمک کنند، اما فراموش نکنیم که اهداف ما از آن ماست، دیگران نباید برای ما هدف گذاری کنند و زمانی که خودمان را تعیین می کنیم می توانیم فرصت های بیشتری برای رسیدن به اهدافمان داشته باشیم.

با توجه به این مقاله توسط افسانه صنعتکاران، محمدصادق رفعت و نیلوفر آسیاچی برای انجمن علوم ورزشی ایسنا: تحقیقات روانشناسی ورزشی نشان می دهد که پاداش های بیرونی (مانند پول) به انگیزه درونی افراد کمک نمی کند. به عنوان مثال، اگر بچه ها فقط برای دریافت پاداش های بیرونی مانند پول، مدال، جوایز و غیره بازی کنند، وقتی پاداش وجود ندارد، انگیزه ای وجود نخواهد داشت.

شاید برای بودن با دوستان، همکاران یا برای رقابت و کسب تایید اجتماعی وارد ورزش شده باشیم، اما برای اینکه همیشه انگیزه داشته باشیم باید آنچه را که ما را در این ورزش سوق می دهد و به ما انرژی می دهد، پیدا کنیم و روی آن تمرکز کنیم.

یکی از عواملی که به ما کمک می کند انگیزه بیشتری داشته باشیم، عزم و اراده و هدف گذاری است. اولین قدم بستن قرارداد یا تعهدنامه است، تعهد نامه واقعا یک سند مکتوب است که قصد داریم مطالب آن را رعایت کنیم. به عنوان مثال، در تعهدنامه خود نوشتیم “من می خواهم شوت های بک هند خود را بهبود ببخشم، برای رسیدن به آن باید حداقل ۲ ساعت در هفته تمرین کنم”.

این عبارات می توانند به ما کمک کنند تا اهداف خود را شناسایی و شناسایی کنیم و از والدین یا مربیان خود بخواهیم که تعهد ما را برای پیگیری پیشرفت ما امضا کنند. این تعهدنامه را در جایی (مثل آشپزخانه یا اتاق خواب) قرار دهید تا بتوانیم هر روز آن را ببینیم و اهداف خود را مرور کنیم. انتخاب هدف در همه عرصه های زندگی لازم است و در عرصه ورزش نیز به عنوان یک ورزشکار باید رسالت خود را مشخص کنیم که از ورزش چه می خواهیم؟

عوامل کلیدی در انتخاب هدف

هدف گذاری به معنای شکستن و سنجش اهداف بزرگ است، بنابراین اهدافی که انتخاب می کنیم باید واقع بینانه، دست یافتنی، جزئی و دقیق باشد و ما را به هدف اصلی مان برساند. ضمناً ارزیابی اهداف و زمان های مشخص را فراموش نکنیم، مثلاً هر دو هفته یک بار یا ماهی یک بار ارزیابی کنیم که آیا به هدف خود رسیده ایم یا نه.

گاهی لازم است هدفمان را تغییر دهیم. مثلاً اگر دیدیم قدرت و توانایی بیشتری داریم هدف را سخت تر می کنیم و وقتی به هدف خود رسیدیم آن را به اهداف بزرگتر تغییر می دهیم. همچنین نباید فراموش کنیم که ما مسئول رسیدن به اهدافمان هستیم و باید سخت تلاش کنیم و به اهدافمان وفادار باشیم.

در انتهای پیام