پیام عمار حکیم به رویداد سالروز صدور فتوای جهاد کفایی توسط آیت الله سیستانیعمار حکیم در سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی تاکید کرد کدام ممکن است دستاوردهای امنیتی فتوای مرجعیت باید محافظت شود.

به گزارش ایسنا، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت سراسری عراق در پیامی به رویداد سالروز صدور فتوای جهاد الکفایی توسط آیت الله العظمی سیستانی نوشت: ایشان نجات طلبی را مورد خطاب قرار دادند. میهن را اجتناب کرده اند چنگال تروریسم داعش پوست معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها، پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان را وادار به ضرب و شتم شخصی کرده به همان اندازه جان شخصی را فدا کنند.

وی یکپارچه داد: درست در این لحظه کدام ممکن است این رویداد را جشن می گیریم، لزوم پاسداشت این دستاورد کدام ممکن است به فضل الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت این فتوا به انگشت آمده، فوق العاده بافت تبدیل می شود. محافظت این دستاورد مهم در بخش امنیتی، یکپارچه امتحان شده برای نابودی مناسب گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته های نهفته آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش سیاسی همبستگی تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مطالبات به نفع ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن است.

رئیس نهضت حکمت سراسری عراق در نهایت این پیام به مقام معظم مدیریت به گروه‌های پاسخگوی ندای مقام معظم مدیریت، شهدای والامقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های معظم ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان کدام ممکن است همراه خود پیروزی به انگشت به اینجا رسید، درود فرستاد.

انتهای پیام/