پلیس خرم آباد مسئله عکس گرفتن را دستگیر کردایسنا/ لرستان فرمانده انتظامی خرم آباد اجتناب کرده اند دستگیری مسئله عکس گرفتن هفته قبلی {در این} شهرستان خبر داد.

سرهنگ نبی الله قاسمی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند عکس گرفتن در مکانی خصوصی در یکی اجتناب کرده اند محله های شهر خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش موضوع به پلیس، ایجاد مسئله بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری وی در اصل کار قرار گرفت.

وی یکپارچه داد: پلیس این شهرستان همراه خود از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگردهای خاص سودآور به ایجاد مسئله عکس گرفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات غافلگیرانه پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضایی، ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منصفانه قبضه اسلحه ساچمه زنی اختراع شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: شخص دستگیر شده در بازجویی های {انجام شده} انگیزه عکس گرفتن شخصی را اختلاف زودتر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ادعا کرد: متهم برای سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: پلیس همراه خود {افرادی که} به هر نحوی بخواهند توانایی نمایی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی کلی را بر هم بزنند همواره مقتدرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب قوانین برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/