پرونده «سیمره» برای ثبت یونسکو آماده شده استمعاون میراث فرهنگی استان ایلام از تهیه و تکمیل پرونده تاریخی منظر فرهنگی شهر باستانی «سیمره» برای ثبت در میراث جهانی یونسکو خبر داد.

رائد ناصری فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پرونده سیمره و سایر مواردی که برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو آماده می شود، اظهار کرد: پرونده اولیه ثبت منظر تاریخی فرهنگی شهر سیمره در میراث جهانی. فهرست دارد. تهیه شده که قرار است در فاز اول کشور قرار گیرد همچنین طرحی داریم که پرونده کوه های تاریخی از جمله دهلران، مهران و هولیلان را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو آماده کنیم.

معاون میراث فرهنگی استان ایلام در ادامه جزئیات احیاء و ثبت آثار تاریخی این منطقه از میزان خسارات ناشی از سیل اخیر و پیگیری های انجام شده توسط آنها برای جلوگیری از بروز مشکل دیگر خبر داد. ، گفت که آنها اخیراً آشکار شده اند. سیل تابستانی خسارت چندانی به آثار تاریخی منطقه ایلام وارد نکرد است، گفت: در آخرین سیل که جنوب کشور را به شدت درگیر کرد، قسمت کوچکی از دیوار قلعه «شیخا» ایلام تخریب شد. وزارت میراث گفت و فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی بودجه ای را برای مرمت در نظر گرفته اند. دروازه امامزاده «سید ابراهیم» نیز آسیب دید و بلافاصله تعمیر شد.

وی ادامه داد: معاونت میراث فرهنگی بر اساس وظایف موقت خود همه ساله اعتباراتی را برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی در نظر می گیرد. از سال ۱۳۹۷ که بحث کمیته بحران در وزارت میراث و فرهنگ تشکیل شد که منجر به ایجاد این کمیته در مناطق شد، سعی کردیم اقدامات و پیگیری هایی را برای جلوگیری از خسارات سیل انجام دهیم به عنوان مثال در منطقه. در ایلام نیز مانند قلعه کنجانچم سیل بند ساخته ایم تا در زمان وقوع سیل به بدنه بنای تاریخی آسیبی نرسد. این مراحل همچنان در دستور کار ما است، چون تعداد آثار تاریخی ایلام زیاد است و بودجه کافی وجود ندارد، ابتدا برای کارهای مهم این قدم را برداشته ایم.

ناصری فر افزود: اکنون کمیته مشکلات میراث فرهنگی مشغول به کار است، چند سالی است که موضوع نجات آثار مهم تاریخی ثبت شده در فهرست ملی در دستور کار میراث فرهنگی کل کشور قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی ایلام سپس در خصوص وضعیت مرمت بناهای تاریخی این منطقه گفت: خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی برای مرمت و ساماندهی آثار تاریخی و طبیعی دریافت کردیم تا در فهرست ثبت شوند. از آثار ملی و از نظر تخصیص بودجه وضعیت بهتری را تجربه کرده ایم. برای مرمت حیاط پایین قلعه «ولی» بودجه دریافت شد که طراحی آن نیز تکمیل و به مشاور سپرده شد. در برنامه مرمت این بنا قرار است کف، در، دیوارها، حصارها و فضای سبز به شیوه های جدید اما با رعایت اصول تاریخی مرمت شود.

وی ادامه داد: برای افتتاح «موزه باستانی درشهر» اعتباری برداشت شد و طرح تکمیل و به شرکت مشاور تحویل شد. همچنین بناهای تاریخی-طبیعی، راه های دسترسی، پله ها و پله ها در حال بازسازی هستند و پیمانکاران نیز مشخص شده اند. همچنین در قلعه «شیخ مکان» در حال ساخت یک اقامتگاه گردشگری هستیم.

ناصری فر همچنین با اشاره به وضعیت ثبت آثار ایلام در فهرست آثار ملی بیان کرد: در ایلام ۷۶۲ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داریم و با توجه به جغرافیا و تمدن منطقه ایلام که اطلسی از این منطقه است. میراث فرهنگی و باستانی منطقه ایلام جمع آوری شده است. همچنین در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سه اثر از طبیعت این منطقه را در فهرست آثار طبیعت به ثبت رساندیم. در فهرست میراث ناملموس ۶۶ اثر ناملموس از منطقه ایلام و ۱۷ اثر منقول ایلام نیز به ثبت رسیده است. بناها، اماکن، مذهب، وقایع ملی و دفاع مقدس، هشت اثر ثبت شده داریم.

در انتهای پیام