پایان مرمت خانه تاریخی حاتمی بروجردایسنا/ لرستان مدیرکل فرهنگ، گردشگری و فناوری لرستان از اتمام عملیات مرمت و مرمت خانه تاریخی حاتمی بروجرد خبر داد.

سیدامین قاسمی گفت: عملیات مرمتی این بنا شامل مرمت دیوارهای فروریخته، مرمت سقف فروریخته با توجه به طرح موجود، گچ بری و مرمت گچ بری تزئینات این خانه تاریخی و زیبا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: خانه حاتمی یکی از خانه های تاریخی مجموعه طباطبایی های بروجرد است که در سال های اخیر توسط مدیرکل تملک شده است.

وی گفت: خانه حاتمی به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع دارای چوب و زیور آلات است که از نوع خاصی است.

در انتهای پیام