پایان دادن ۵۳ چالش نیمه تمام در شهرستان طبس در اصل کار قرار داردایسنا/ خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه ۵۳ چالش نیمه کاره در شهرستان طبس در اصل شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش آنها از نزدیک پیگیر هستیم، اظهار داشت: امیدواریم کاری کدام ممکن است مردمان استان طبس انجام می دهند، انجام شود.

جواد قناعت ظهر در حال حاضر ۲۷ اسفندماه {در میان} نماز جمعه این هفته شهرستان طبس ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تبریک روز سربازان گمنام امام زمان (عج) تصدیق شد: ما بدون در نظر گرفتن زودتر نیاز کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا بخواه. ذخیره الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجی عالم بشریت باید بشتابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را به مقام عظمای ولایت بدهد به همان اندازه پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به صاحب بی نظیر آن برساند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار داشت: اعتقاد به ایجاد منجی در ادیان مختلف اجتناب کرده اند جمله یهودیان، زرتشتیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحیان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منجی نیز اعتقاد دارند. پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد در اسلام همراه خود ادیان تولید دیگری تمایز اساسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده مسلمانان همراه خود وعده ادیان تولید دیگری منحصر به فرد است، با این حال جدا از این تمایز ها، در همه ادیان غلبه حق بر باطل مشترک است.

استاندار خراسان جنوبی همراه خود ردیابی به حدیثی اجتناب کرده اند پیامبر اکرم (ص) کدام ممکن است می فرمایند «بهتر از اعمال امت در پیش بینی فرج خداوند متعال است»، «پیش بینی بر فرج خداوند متعال بهتر از حرکت است». امت ممکن است اظهار داشت: برای فرج چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشخدمت به کی بگوییم.

قناعت همراه خود ادعای اینکه منتظران دقیق اهل شورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده هستند، اظهار داشت: منتظر دقیق اگر جایی در جهان در سراسر جهان به گروهی اجتناب کرده اند مسلمانان کشورهای مختلف ظلم تبدیل می شود، باید فریاد بزند.

وی بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان شناسی را اجتناب کرده اند تولید دیگری مشخصه های امام زمان (عج) به طور قابل توجهی در مواجهه همراه خود فتنه ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: فتنه هایی کدام ممکن است نظام سلطه در دهه های جدیدترین در موجود در ملت تحمیل کرد کدام ممکن است بسیار قدرتمند آن فتنه ها بود. فتنه ۸۸ منتظر دقیق کسی است کدام ممکن است علم داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش به فرمان مدیریت باشد ۹ نظام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاله های آن در موجود در ملت، ظاهر شد دقیق روی صحنه بودن است ۹ منفعل.

استاندار خراسان جنوبی مدعی شد منتظر دقیق کسی است کدام ممکن است اسلام ناب محمدی را فروش تدریجی ۹ انزوا، کدام ممکن است به مسلمانان ظلم کرده، بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تدریجی.

رضایت را بسیار قدرتمند شاخص جهادگر بودن منصفانه منتظر دقیق دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: زمان. کام) خودش».

وی افزود: در حال حاضر باید منصفانه منتظر دقیق پایین بالا مقام معظم مدیریت باشد چرا کدام ممکن است در حال حاضر تنها {کسی که} پرچم اسلام را در دنیای متلاطم به کف دست گرفته است ولی فقیه است.

استاندار خراسان جنوبی همراه خود ردیابی به اینکه مقام معظم مدیریت مدافع مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومان جهان هستند، اظهار داشت: به همان اندازه {کسی که} پرچم اهل بیت(ع) را حمل تدریجی. امام زمان (عج) نیز عنایت ویژه ای داشته اند.

قناعت همراه خود ادعای اینکه ادعا گام دوم انقلاب زمینه ساز ایجاد منجی عالم بشریت است، اظهار داشت: تحمیل تمدن نوین اسلامی یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است رسانه های بیگانه روی آن ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند. کدام ممکن است تمدن ساده سنت غربی است، متعاقباً تحمیل تمدن نوین اسلامی در اعلامیه، گام دوم انقلاب، تدارک طلوع ولایت است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در حال حاضر بشر نیازمند منجی است، اظهار داشت: غفلت اجتناب کرده اند موضوع پیش بینی ضرر بی نظیر گروه بشری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو است.

استاندار خراسان جنوبی همراه خود ردیابی به روایتی اجتناب کرده اند امام باقر (ع) کدام ممکن است فرمودند: «بنی السلام علی خمس علی العلی العلم العلی العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم السّلام. وی اظهار داشت: هیچ چیزی به ابعاد ولایت تحمل فشار قرار نگرفته است.

قناعت همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در مقامات سیزدهم قابل توجه گرفته تبدیل می شود، رفع مشکلات مردمان به طور قابل توجهی مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی مردمان است، افزود: در اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ وارد قرن جدید خواهیم شد. .، قرن پیروزی مستضعفین بر مستکبرین است، بی شک در قرن جدید شاهد موفقیت های چشمگیری در جهان های مختلف برای نظام احترام اسلامی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: ۲۳ دی ماه سال جاری در سفری به شهرستان به در کنار مدیران استانی جهت حضور در ترکیبی مردمان طبس وارد طبس شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده مواردی را مطرح کردند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۲ ماه همراه خود پیگیری به پایان رسید. -آپ

استاندار خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه یکی اجتناب کرده اند مشکلات اساسی سلامت است کدام ممکن است قطعا در سال جدید در بیمارستان طبس آن را پایان دادن خواهیم کرد، افزود: موضوع راه های استان یکی اجتناب کرده اند دغدغه های بی نظیر مردمان است. قلمرو ای کدام ممکن است ما جستجو در رفع آن هستیم.»

قنات همراه خود دقیق اینکه ۵۳ چالش نیمه تمام در شهرستان طبس در اصل کار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اتمام آن از نزدیک پیگیر هستیم، ادای احترام به شد: امیدواریم آنچه مردمان استان طبس می خواهند انجام شود.

انتهای پیام/