پایان دادن قابلیت ۸۵ درصدی امکانات اقامتی استان کرمان


تکمیل ظرفیت 85 درصدی مراکز اقامتی استان کرمان

ایسنا/ کرمان رئیس کمیته {اطلاع رسانی} ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان کرمان اجتناب کرده اند پایان دادن قابلیت ۸۵ درصدی امکانات اقامتی این استان خبر داد.

محمدمهدی افضلی همراه خود ردیابی به اینکه قابلیت اکثر اقامتگاه ها در کرمان پایان دادن شده است، ذکر شد: خوشبختانه اسکان در اماکن گردشگری استان کرمان نسبت به فاصله در گذشته مرتفع است.
رئیس کمیته {اطلاع رسانی} ستاد اجرایی شرکت ها بازدید شهرستان کرمان همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند مسافران نوروزی تقاضا تبدیل می شود اجتناب کرده اند اقامت در واحدهای غیرمجاز خودداری کنند، افزود: مسافران نوروزی ساده اجتناب کرده اند امکانات مجاز شرکت ها اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بدست آمده کنند.
وی ذکر شد: مسافران در نوروز باید در کسب شرکت ها مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن دیدنی فوق العاده دقت کنند.
افضلی همراه خود ردیابی به اینکه مسافران باید شرکت ها گردشگری را ساده اجتناب کرده اند امکانات مجاز وزارت میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی بدست آمده کنند، خاطرنشان کرد: مسافران می توانند همراه خود شماره تلفن ۰۹۶۲۹ تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مکان www .09629.ir redo مراجعه کنند.

انتهای پیام/