پاسخ تاریخی به سخنان دروغین مخالفت امام خمینی (ره) همراه خود نوروز!خبرگزاری جماران در پی تخلیه مطلبی مبنی بر نیت امام خمینی (ره) برای بردن نوروز اجتناب کرده اند تقویم ایران، یادداشتی همراه خود عنوان «دروغگوی یادآوری/ پاسخ تاریخی به دروغ امام» نوشت. ادعاها “. خمینی (س) همراه خود عید نوروز! کشتی شده توسط روزبه علمداری در سایتشان.

به گزارش ایسنا، به گزارش جماران، محتوای متنی این نظر به این رئوس مطالب است: یکی اجتناب کرده اند دوستان داستانی اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند جامعه های خارج اجتناب کرده اند ملت برای من می خواهم فرستاده است. در عرض تعدادی از دقیقه، یکی اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان را دیدم کدام ممکن است ذکر شد:[امام] روح الله خمینی نیز شبیه طالبان می خواست نوروز را اجتناب کرده اند تقویم ایران بردن تدریجی، با این حال مردمان اجازه ندادند. »

واقعیت اینجا است کدام ممکن است می خواستم موضوع را نادیده بگیرم، با این حال دوستم اصرار داشت کدام ممکن است صحت ماجرا را بخواهد.

گفتم دروغ ماجرا آنقدر بدیهی است کدام ممکن است اگر خوب نفر ساده خوب خواستار سریع در آنلاین انجام دهد، به خوبی مطلع تبدیل می شود.

شناخته شده به عنوان الگوی به بعضی الگوی ردیابی می کنم.

۱- دکتر صادق طباطبایی در خاطرات شخصی کسب اطلاعات در مورد اولین عید نوروز پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی می نویسد: روز اول عید قربان سال ۵۸ در قم در منزل امام بودم کدام ممکن است در آن نقطه در قم. هیئت مقامات خدمت ایشان رسید. یادم هست جدا امام خوب کیسه پلاستیکی بود کدام ممکن است در آن پول نقد های کودک ریالی بود. مهندس ارائه دهنده خدمات خطاب به امام ذکر شد: به خوشحال از انقلاب به ما عیدی بدهید. امام این پول نقد ها را به هر خوب اجتناب کرده اند وزرا داد. گفتم کنار خدمتتون میدم فایده نداره. وقتی همه رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی امام وارد شدند، به آقای صانعی گفتم ببینم آقایان اجازه می دهند بروم خدمتشان. همراه خود مهربانی مشاوره است کدام ممکن است خواهید کرد اجتناب کرده اند ما به امام نزدیکترید، باید اجتناب کرده اند طریق خواهید کرد اجازه بگیریم. رفتم پیش امام، بین ۲ اتاق راه می رفتند. سلام کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخندی سرشار اجتناب کرده اند مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق به من می خواهم گفتند این همان چیزی است که؟ گفتم عید آرزو می کنم. کیف را گرفتند، گفتم ۹، اگر {همه آن} را بدهید فایده ای ندارد. ۵-۶ پول نقد به او دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوخی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند باید برای پدرت عیدی بگیری.

۲- حجت الاسلام رحیمیان نیز در خاطرات شخصی می نویسد: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان اجتناب کرده اند اعضای محل کار امام می نویسد: «در نوروز وارد حجره امام شدیم… روزهای در گذشته همراه خود لبخند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس نو وارد شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشخاص حقیقی حاضر کدام ممکن است در مجموع ۵ نفر همراه خود اسناد بودند، تعدادی از بار راضی شدند. سپس خودشان پول نقد های خوب ریالی را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کف انگشت گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضران پس اجتناب کرده اند بوسیدن هر کدام تعدادی از قطعه برداشتند. خیلی شبیه این این سیستم در نوروز سال های تولید دیگری نیز تکرار شد».

۳- نویسنده کتاب خمینی روح الله در مطالب شخصی معرفی شده است است کدام ممکن است: «امام خمینی کوچه شخصی را گم کرده است.[ پرسیدم آیا هرگز او را دیده‌ای؟ گفت: «دوبار اما در هر عیدی، عیدی ام در یک پاکت دربسته می‌رسید». پرسیدم آخرین عیدی را کی گرفتی؟ گفت: «یک هفته قبل از نوروز با یک نامه که قابش کرده‌ام و یک جفت جوراب که پا نکرده‌ ام». حلقۀ مفقوده ‌ام در اینکه به اعیاد ملی چه مقدار بها می‌داده از این جا پیدا شد و وقتی به آثارش رجوع کردم دیدم از کثرت ظهور چنین مطلبی پنهان مانده است… مردی که یک نسل پیش نوجوان بود گفت: هفته ‌های آخر اسفند ۱۳۳۵ برای خانواده ما هفته بدی بود. پدر نداشتم، مادرم نتوانسته بود لباس نو تهیه کند. غروبی غمگین کسی درِ خانه‌مان را کوبید برق شادیِ چشم‌ های مادرم، خانه را روشن کرد. بقچه‌ ای را که حاج آقا روح الله فرستاده بود باز کرد. برای همۀ اعضای خانواده لباس فرستاده بود. چه لباس هایی! هرگز بلوز و شلواری به زیبایی هدیه او نپوشیده‌ ام.»

۴- حضرت امام خمینی(س) در نوروز جلوس داشتند و تبریک می گفتند و تبریک دیگران را می پذیرفتند و در پیام تلویزیونی خود دعای معروف «یا مقلب القلوب والابصار…» را می خواندند. 

۵-از حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اشراقی نوه حضرت امام در کتاب «پدر مهربان» نقل شده است که «منزل امام در نوروز سال ۱۳۶۸ خیلی شلوغ بود، من و [پسر دایی ام] یاسر آی [برادرم]محمد تقی {در خانه} عمویم [ مرحوم یادگار امام ]داشتیم ورزشی میکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر وارد شدن امام بودیم. یکدفعه حسن آقا در به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد عید خریدی؟ کارگردان رهن: ۹. ذکر شد فوری برو آقا سه به همان اندازه زنگ زدی. فوری رفتیم اونجا عیدی امام در سال های ۶۵ به همان اندازه ۶۷ برای ما ۳۰۰ تومان بود؛ عیدی امام برای ما در سال های ۶۵ به همان اندازه ۶۷ ۳۰۰ تومان بود. با این حال سال ۶۸ هزار تومان عیدی به ما دادند. امام همه وقت وقتی می خواستند عید بگیرند می گفتند: بگیر. گفتند موجود است. ما را یکی یکی در آغوش او گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد عیدی دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی روی سرمان گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد رفتیم.»

۶- همه اینها را به خاطرات خاندان امام کدام ممکن است فاصله های مختلف قم، نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز را بازگو می تدریجی، اضافه کنید. در تمام این خاطرات، شریک زندگی امام موظف است سفره هفت سین بچیند.

آنها را نوشتم با این حال دروغ های دشمنان خمینی مناسب نیست. به همین دلیل، چون آن است می نویسند، “شنونده باید عاقل باشد.” خب حرف های نامعقول را هر جا می توان زد. می گویند بازار پر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می الگو. چطور اینقدر پیش رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده وسعتشان را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را تشدید کردند.

انتهای پیام/