پاروزنان پاراکانو برای کسب بهتر از منجر به پاراآسیای چین امتحان شده می کنندسرمربی کارکنان سراسری پاراکانو اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه پاراکانو برای اولین بار در ورزشی های پاراآسیایی نمایندگی می تدریجی، امتحان شده می کنیم بهتر از انجام را در چین همراه خود رکوردشکنی داشته باشیم.

احمدرضا طالبیان در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به انجام خوشایند قایقرانان در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند، اظهار کرد: آبتین زرجو، شهلا بهروزیراد، رویا سلطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا عبدالملکی به همان اندازه زمان اعزام ملوان به پارا شکسته نشده خواهند داشت. -ورزشی های آسیایی

وی کسب اطلاعات در مورد انواع قایقرانان ورزشی های پاراآسیایی چین اظهار داشت: در جاری حاضر هفت ورزشکار اعزامی به تایلند قهرمان ورزشی های پاراآسیایی چین شدند با این حال اینکه چه انواع به این ورزشی ها می الگو بستگی دارد انتخاب فدراسیون دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری پارالمپیک».

سرمربی کارکنان سراسری پاراکانو اظهار داشت: در تایلند اگرچه وضعیت رکورد قابل قبول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایقرانان انجام موفقی داشتند با این حال جستجو در شرایط بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رکوردهای ورزشی های پاراآسیایی چین هستیم.

طالبیان کسب اطلاعات در مورد انجام شهلا بهروزیاد در مسابقات قهرمانی آسیا نیز اظهار داشت: بهروزیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود قیصری همراه خود اختلاف روزی کم مدال طلای شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم همراه خود روزی کدام ممکن است به همان اندازه چین داریم این بالقوه را دارند کدام ممکن است نقره را به طلا تغییر کنند. .

وی افزود: پاراکانو همراه خود ملاحظه به اینکه اولین حضور او در ورزشی های پاراآسیایی چین است، سعی کردیم روی این ورزشی ها هدف اصلی کنیم به همان اندازه بهتر از انجام را در چین داشته باشیم.

سرمربی کارکنان سراسری پاراکانو در طولانی مدت این پرس و جو کدام ممکن است وقتی لیست نفرات اعزامی به ورزشی های انگلی خاص تبدیل می شود، تعیین مقدار کنید به همان اندازه همراه خود انتخاب کمیته سراسری پارالمپیک چین، بهتر از ها محدوده شوند.

انتهای پیام/