ویدئو/پیام رئیس جمهور نوروز در اوایل سال ۱۴۰۱


ویدئو/پیام رئیس جمهور نوروز در اوایل سال 1401

پیام تصویری رئیس جمهور در اوایل سال ۱۴۰۱ هجری قمری و پس اجتناب کرده اند بیانات مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند جامعه های مختلف تلویزیون چاپ شده شد. سید ابراهیم رئیسی همراه خود ردیابی به برخی تحولات خانه و خارجی بر لزوم افزایش وضعیت معیشتی مردمان در سال جدید تاکید کرد.