ویدئو / هشدار ۵۰ کارشناس: کمین کم است


ویدئو / هشدار ۵۰ کارشناس: کمین کم است

“از آنجایی که بشر بسیاری از زمینه ها و خشکی های سراسر جهان را بیش از اندازه مورد بهره برداری قرار می دهد، استفاده از خشکی ها و زمینه ها به شیوه های درمان و سازگاری با محیط زیست، به انتخابی که برای تبدیل شدن به آن است.” این، پیام ۵۰ متخصص شاخص در جهان است که به مطالعه درباره نگرانی‌های خشکی برای مقابله با چالش‌های بشر پرن است. نها می‌گویند بشر باید حقیقت را در زمین و خشکی قبول کند و به دنبال راه‌های بهتری باشد. اتفاقی که نیازمند گفت‌وگو میان مختلف در این رابطه است.

مترجم: محمدرضا قاسمی / گوینده و تدوینگر: محمد جلایی

سریعترین رژیم لاغری