ویدئو / بحران بحران یف در محاصره، «خرسون» در آستانه سقوط


ویدئو / بحران بحران  یف در محاصره، «خرسون» در آستانه سقوط

در هفتمین روز نبرد در مردان، نیروهای روس به پیشروی خود در دو شهر مهم «خارکیف» و «کی‌یف» ارتش ارتش هم اعلام کرد چتربازان روس در شهر محاصره شده خارکیف – دومین شهر بزرگ کشور – فرود. ارش‌ها همچنین از احتمال سقوط شهر «خِرسون» در جنوب کشور به دست روسیه حکایت می‌پردازند.