ویدئو / بحران بحران؛ «ماریوپول» در محاصره، مقامات در درمان


ویدئو / بحران بحران؛  «ماریوپول» در محاصره، مقامات در درمان

در نهمین روز نبرد در کشور، نیروهای روس به بمباران شهرها ادامه دادند و شهر «ماریوپول» را محاصره کردند. از سوی دیگر، در دور دوم مذاکرات صلح، روسیه و ایجاد کریدورهایی برای غیرنظامید از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور درخواست مذقیم با ولادیمر پوتین همتای روس خود را مطرح کرده و گفته این تنها راه پایان جنگ است. بق اعلام دولت، این توافق یک‌بس موقت شامل خواهد شد تا آزمایش انجام شو