ویدئو / اکسپو ۲۰۲۰ دبی؛ عرصه خودنمایی در حوزه فناوری


ویدئو / اکسپو ۲۰۲۰ دبی؛  عرصه خودنمایی در حوزه فناوری

برای افراد از سراسر دنیا که در حوزه های مختلف حضور دارند نوآوری و اختراعات چچمگیر و بینظیری را ثبت کنند، در اکسپو ۲۰۲۱ دبی، فرصتی طلایی است; یکی از بزرگترین و جالب ترین نمایشگاه هایی که در طول سال برگزار می شود و در آن نمایشگاه هایی در حوزه های صنعت، فناوری، گردشگری و تجاری ارائه شده است. قرار بود این نمایشگاه در سال ۲۰۲۰ برگزار شود، اما مدیر اپیدمی کوید -۱۹ در همین سال، مانع از اش

مترجم: هستی وفایی / تدوینگر و گوینده: آرام توکلی

سریعترین رژیم لاغری