ویدئو/ اجتناب کرده اند فوت دو باکلاس به همان اندازه آمار ایجاد هفته اول نوروز


ویدئو/ از فوت دو فرهنگی تا آمار راه اندازی هفته اول نوروز

در اولین بسته خبری سنت و آثار هنری ایسنا در سال جدید، خبر درگذشت دو چهره مطرح جهان آثار هنری و ادبیات، فینال آمار بینندگان اکسپوی دبی، انواع تماشاگران سینما را مرور می کنیم. هفته اول نوروز و تولید دیگری اطلاعات.

گوینده: سارا سبزی / تدوین: امیرحسین شهسواری